A természetes étrendi flavonoid, a miricetin segítségével alkalmazott kemoprevenció a béldaganat kialakulására az APCMin/+ egerekben

forrás: https://www.oncotarget.com/article/11108/text/

Magyar nyelven: http://medpublics.com/docs/Myricetin.pdf


2021-11-19 11:49:59


A miricetin egy természetes étrendi flavonoid vegyület. Kiértékeltük a miricetin hatékonyságát a béldaganat kialakulására nézve adenómás polip coli multiplex bélrákos (APCMin/+) egereken. A miricetint szájon keresztül adagoltuk 12 egymást követő héten át naponta egyszer. A miricetinnel táplált (APCMin/+) egerekben kevesebb és kisebb polipok fejlődtek ki, mindennemű káros hatás nélkül. A szövetkórtani elemzés kimutatta, hogy csökkent a diszpláziás sejtek száma, valamint a diszplázia foka minden egyes polipban. Az immun-szövetkémiai és western blot analízis feltárta, hogy a miricetin szelektíven gátolja a sejtosztódást és apotózist vált ki az adenómás sejtekben. A miricetin hatásait összefüggésbe hozták a GSK-3β és a Wnt/β-c útvonalak modulálásával. az ELISA analízis a gyulladáskeltő citokineknek, az IL-6 és a PGE2-nek csökkent koncentrációját mutatták ki a vérben, ami az APCMin/+ egerekben viszont megemelkedett. A miricetines kezelés hatása sokkal kiemelkedőbb volt az adenómás polipokban, amelyek a vastagbélből eredtek. További kísérletek kimutatták, hogy a miricetin lefelé szabályozza a foszforilált p38 MAPK/Akt/mTOR jelző útvonalakat, amelyek lehetnek az adenómás polipok gátló mechanizmusai, melyet a miricetin váltott ki. Mindent összevetve a mi adataink azt mutatják, hogy a miricetin meggátolja a béldaganatok kialakulását egy sor biológiai hatáscsoport révén. Mivel ezek az eredmények adottak, azt javasoljuk, hogy a miricetint alkalmazni lehessen megelőzésképpen a bélrákfajták kialakulása kockázatának megelőzésére


A kurkumin célmolekulái - metaanalízis

forrás: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3025067/

Magyar nyelven: http://medpublics.com/docs/A_kurkumin_celmolekulai.pdf


2021-11-10 09:59:12


A kurkumin (diferuloil-metán) egy narancssárga összetevője a kurkumának vagy currypornak (más néven sárga gyömbérgyökérnek), és ez egy természetes polifenol származék, amelyet a növény, a Curcuma longa rizómájából izoláltak. A kurkumint évszázadokon át használták egyes gyógykészítményekben, illetve ételszínező anyagként. A közelmúltban kiterjedt in vitro és in vivo kísérleteket folytattak, amelyek azt sugallták, hogy a kurkumin rákellenes, vírusölő, ízületi gyulladásellenes, amiloidellenes (Alzheimer-ellenes), antioxidáns és gyulladásellenes tulajdonságokkal rendelkezik. Ezeknek a hatásoknak a mögöttes mechanizmusai változatosak, és úgy tűnik, hogy különféle molekuláris céltárgyai vannak, beleértve a transzkripciós faktorokat is (úgy, mint a sejtmagi faktor- κB), a növekedési faktorok (például a véredény belhámi sejtnövekedési faktor), a gyulladáskeltő citokinek (például a tumor nekrózis faktor, az interleukin 1 és az interleukin 6), a fehérje kinázok (mint például az emlős célponti rapamicin, a mitogén által aktivált protein-kinázok és az Akt), továbbá egyéb enzimek (mint pl. a ciklooxigenáz 2 és az 5 lipoxigenáz). Éppen ezért a kurkumin, hatékonyságának és a sokféle céltárgy szabályozási képességének köszönhetően, valamint a biztonságos emberi használat lehetősége miatt jelentős érdeklődést kapott úgy, mint az egyik lehetséges terápiás hatóanyag különféle rosszindulatú megbetegedések megelőzésében és kezelésében, így például az arthritis és az allergiák, az Alzhemer-kór, továbbá egyéb gyulladásos betegségek. Ez az áttekintés öszegzi a kurkumin különféle in vitro és in vivo gyógyszertani szempontjait, valamint a mögötte rejlő hatásmechanizmusokat. A nemrégiben beazonosított molekuláris célpontokat és jelző útvonalakat, amelyeket a kurkumin módosít/szabályoz, szintén megvitatjuk a továbbiakban.

  


A koenzim Q10 és az immunműködés: áttekintés

forrás: http://medpublics.com/docs/q10_immun.pdf

Magyar nyelven: http://medpublics.com/docs/Koenzim_Q10_es_immunmukodes_magyar.pdf


2021-10-20 14:01:44


A koenzim Q10-nek (CoQ10) számos olyan fontos szerepe van a sejtben, amely szükséges az immunrendszer optimális működéséhez. Ezek közé tartozik az az alapvető feladat, amelyet elektronhordozóként tölt be a mitokondriális légzési láncban, amely lehetővé teszi az oxidatív foszforiláció folyamatát és az ezzel egyidejű ATP termelést, valamint a potenciális zsíroldékony antioxidánsként betöltött szerepe, amellyel megvédi a sejtet a szabadgyök által előidézett oxidációval szemben. A CoQ10-vel kapcsolatban arról is beszámoltak, hogy gyulladásgátló szerepe van, mert képes elnyomni a gyulladáskeltő génkifejeződést. Nemrégiben a CoQ10-ről azt is közölték, hogy fontos feladatot lát el a lizoszómán belül, ami egy olyan organellum, amely központi fontosságú az immunválaszhoz. Tekintettel a CoQ10- nek az immunrendszerben betöltött különböző szerepeire, valamint a CoQ10 pótlásnak az immunrendszer működését javító képességéről szóló jelentésekre, e cikk célja, hogy áttekintse a CoQ10-nek az emberi immunrendszer működésében betöltött szerepéről és a CoQ10 pótlásank az erre a rendszerre gyakorolt hatásáról jelenleg rendelkezésre álló szakirodalmat.


Flavonoidok a rákban és az apoptózisban

forrás: http://medpublics.com/docs/FLAVONOIDS_IN_CANCER.pdf

Magyar nyelven: http://medpublics.com/docs/FLAVONOIDOK_A_RAKBAN.pdf


2021-04-06 11:11:41


Világszerte a rák a második vezető halálok. Bár a rák kezelésére sok különböző megközelítés létezik, ezek gyakran fájdalmasak a káros mellékhatások, és néha hatástalanok a hagyományos rákellenes gyógyszerekkel vagy sugárterápiával szembeni növekvő rezisztencia miatt. A késleltetett/gátolt apoptózis célbavétele a rákkezelés egyik fő célja és a kutatás erősen aktív területe. A növényi eredetű természetes vegyületek jelentős érdeklődésre tartanak számot magas biológiai hasznosulásuk, biztonságosságuk, minimális mellékhatásaik, és ami a legfontosabb, költséghatékonyságuk miatt. A flavonoidok fontossá váltak rákellenes ágensekként és jelentős potenciált mutattak, mint olyan citotoxikus rákellenes ágensek, amelyek elősegítik az apoptózist a rákos sejtekben. Ebben az áttekintésben a flavonoidok, valamint a rák kezelésében az apoptózist célba vevő hatásosságuk összefoglalása kerül megvitatásra.


Egy növényi eredetű vegyület, a Flavin 7 hatása az ERK jelátviteli útvonalra az immortalizált egér proximális tubuláris sejtekben

forrás: http://medpublics.com/docs/egy_novenyi_eredetu_vegyulet_english.pdf

Magyar nyelven: http://medpublics.com/docs/egy_novenyi_eredetu_vegyulet_magyar.pdf


2021-02-08 12:45:05


Háttér: Mivel a MAP kinázok (mitogén-aktivált protein kinázok) fontos útvonalai a sejtekben a külső ingerek belső jelekké történő átalakításának, annak meghatározása, hogy milyen lehetséges szerepük van a ráksejtekben, egy ígéretes módja lehet a rosszindulatú betegségek kezelésének és prognózisának. Korábbi kísérleteink szerint egy flavonoidban gazdag oldat, a Flavin 7, képes volt csökkenteni a vesetumor növekedését, in vivo. Anyagok és módszerek: A Flavin 7-nek az MAPK jelátviteli útvonalra gyakorolt hatásait immortalizált egér proximális tubuláris sejtekben, a sejt-életképesség áramlási citometriás elemzésével, luciferáz próbával, Western blotokkal határoztuk meg. Eredmények: Nem toxikus dózisban a Flavin 7 jelentősen csökkentette az ERK (extracelluláris szignálregulált kináz) foszforilációját és az ERK kináz MEK1 gátlásán keresztül gátolta az olyan lefelé irányuló célpontjainak (downstream targets) az aktivitását, mint az ELK1 és a CREB. Következtetés: Azon képessége miatt, hogy ideiglenesen gátolja a vesedaganat növekedését és a MEK1/ERK útvonal aktiválódását in vitro, további in vivo kutatások szükségesek annak meghatározására, hogy milyen potenciális szerepe van a Flavin 7-nek a rosszindulatú betegségek kezelésében. A mitogén-aktivált protein kináz (MAPK) kaszkád az egyik fő jelátviteli rendszer, amellyel a sejtek az extracelluláris jeleket intracelluláris válaszokká alakítják át. Ennek a kaszkádnak sok lépése konzerválódott és homológokat fedeztek fel különböző fajokban. Az első három emlős MAP kinázt, az ERK1-et, az ERK2-t és az ERK3-at az 1990-es évek elején klónozták, ami megkönnyítette a kutatásukhoz szükséges reagensek kifejlesztését. Egyértelművé vált, hogy az ERK1 és az ERK2 azon protein kinázok közé tartozik, amelyek a leggyakrabban aktiválódnak a jeltovábbító (szignál transzdukciós) útvonalakon. Elsősorban a sejtburjánzáshoz kötötték ezeket, sok más eseményben is fontos szerepük van. Az emlős sejtekben az ERK1 és az ERK2 – amelyekre gyakran hivatkoznak p44 és p42 MAP kinázokként is –, a MAPK család archetípusos tagjai. Ezért annak meghatározása, hogy a MAPK-ok milyen lehetséges szerepet töltenek be a ráksejtekben, egy ígéretes módszer lehet a rákos betegségek kezelésében és prognózisában. A legutóbbi eredmények szerint az ERK útvonalak aktiválódása gyakori esemény a tumorgenezisben. Az ERK jelen van a sejt iniciációban, a daganat promóciójában és fejlődésében, az invázióban, a metasztázisban, valamint a programozott sejthalál és az angiogenezis szabályozásában – amelyek események alapvetően szükségesek ahhoz, hogy áttétes daganat alakulhasson ki (áttekintése az 5. számú hivatkozásban). Másrészt, az ERK Egy növényi eredetű vegyület, a Flavin 7 hatása az ERK jelátviteli útvonalra az immortalizált egér proximális tubuláris sejtekben 2 aktiválódás nem egyértelműen kedvező vagy káros hatású a rákos betegek számára, mert kimutatták róla, hogy a sejtburjánzást és a túlélést a normál sejtekben, valamint a daganatos sejtekben egyaránt beindítja. A gyümölcs kivonatokban nagy mennyiségben megtalálható flavonoidok a daganatellenes hatásokat mutató szupernövények másodlagos metabolitjai. Tudott róluk, hogy antioxidáns és burjánzásgátló hatást gyakorolnak a daganatos sejtekre. A legújabb tanulmányokban azt taglalják, nem valószínű, hogy a flavonoidok klasszikus antioxidáns aktivitása lenne az egyetlen magyarázat a celluláris szinten kifejtett hatásukra. Ennek a hipotézisnek többféle érvelés is alapjául: l) a flavonoidok nagymértékben metabolizálódnak in vivo, így redox (redukciós-oxidációs) potenciáljuk lényegesen megváltozik és ll) a flavonoidok és metabolitjaik in vivo felgyülemlett koncentrációi alacsonyabbak, mint a kis antioxidáns tartalmú tápanyagoké. A vizsgálatok azt jelezték, hogy tirozin kináz aktivitást gátló képességüknek köszönhetően a flavonoidok szelektíven lépnek kölcsönhatásba a MAPK jelátviteli útvonallal. Egy természetes, hét különböző gyümölcs kivonatából álló vegyületet, a Flavin 7-et (F7) vizsgáltunk meg vesedaganat állatkísérletünkben. Ne/De daganat sejteket ültettünk be 6- 8 hetes Fischer 344 patkányok vese kapszulája alá, és az állatokat humán ekvivalensnek megfelelő F7 kivonattal kezeltük a gyártó utasításainak megfelelően. Két hetes kezelés után a patkányokat leöltük, és meghatároztuk a daganatnövekedést. Az F7 jelentősen (p <0.05) csökkentette a daganatnövekedést in vivo. A kutatás célja annak meghatározása volt, hogy az F7 hatással van-e az ERK jeladó útvonalra az immortalizált egér proximális tubuláris sejtekben.

 


QR-CODE

Kép letöltése: Jobb klikk, "Kép mentése másként..."

Címkék

, allergic asthma; nitric oxide; ion channels; PDE; polyphenols, radiotherapy tumor pulmonary carcinoma, 2019-nCoV, covid, Vina chloroquine, remdesivir, ribavirin, luteolin, ACE; Allicin; Allium sativum; magas vérnyomás, allin, fokhagyma, Adansonia digitata L. baobab majomkenyérfa máj, baobab, Amorphophallus konjac, glucomannan, ördögnyelv, elhízás, animal models, experimental diabetes, liver damage, myocardial infarction, organ regeneration, stem cell research, StemXCell, anti-cancer therapy, apoptosis, cancer, flavonoids, natural compounds, phytochemicals, Apigenin, hasnyálmirigy, rák, artemisinin, artemisinin artemisia absinthium mellrák, Chemical composition, Cytotoxicity, Gastrointestinal cancer, Hericium erinaceus, Tumor xenograft, coenzyme q10, KOENZIM Q10, coenzyme CoQ(10), post-cardiac arrest, ischemia-reperfusion, coenzyme Q10; mitochondria; lysosome; inflammation; reactive oxy, colloid, silver, Staphylococcus aureus, antibacterial, ezüst, kolloid, nano, coronavirus, COVID-19, target oxidation strategy, disulfide, thiol protease, ace2, zinquerace2, SARS-CoV-2 coronavirus, ACE, FURIN, gén, Covid-19, Zn, zinc, Sars-Cov, polymercv19, deutérium, COPD, melanóma, édesgyökér, glycyrrhiza glabra, glabridin, ERK, MAPK, Flavin7, vese tumor, flavonoid, prosztata, Flavonoidok, vastagbélrák, EGCG, Ganoderma lucidum, Lingzhi, Reishi, őssejt, gége daganatok, carcinoma, laphám sejt, malária elleni készítmények, ördögnylev, inzulin, psyllium husk, Hálózatos orvoslás, covid-19, influenza virus, Streptococcus pneumoniae, mucociliary velocity, bacterial clearance and adherence, tracheal explants, csillo, kalória korlátozás, diéta, túlsúly, öregedés, kendermag olaj, dermatitis, cannabis, kendermag, kannabinoid, fájdalom csillapítás, endo-kannabinoid, koenzim q10, Angiogenesis; CVD; CoQ(10); DCM; DDS; DMSO; EF; HUVEC; MI; MP; M, Kollagén, Kurkuma, Curcumin, Rheumatoid arthritis, Koronavírus, SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2, Kurkumin, molekuláris céltárgyak, transzkripciós faktorok, növekedési faktorok, gyulladáskeltő citokinek, fehérje kinázok, enzimek, Légutak, Flavin 7 légutakra gyakorolt hatása, polifenol, asztma, Lentinus edodes és Tricholoma matsutake, Shiitake, Lentinan, longcovid, Post-acute Covid-19, Chronic Covid-19, Long Covid, Qualitative study, Quality standards, Luteolin inhibits human prostate tumor, Mammary carcinogenesis · Rat · Fruit polyphenols · Angiogenesis , Sars-CoV, myricetin, APCMin/+ mouse model, intestinal adenomatous polyps, Wnt/β-catenin pathway, chronic inflammation, omega-3, coronary artery, szívkoszorúér bypass, blue, kék zöld algák, Quercetin Rutin napvédő UV-A UV-B, quercetin, gyulladás, immunitás, kvercetin, daganat, retina, kidney, olimpiq stemxcell, stem cell, diabetes, rezveratrol, érrendszeri betegségek, apoptózis, vörösbor, gyomorrák, Sars-Cov-2, RNA, Zinc, Quercetin, shiitake, beta-glucan, Lentinus edodes, szklerózis multiplex, omega3, tökmag, omega, többszörösen telítetlen zsírsavak, koleszterin, vas, C-vitamin, anemia, vérszegénység, Zinc deficiency, Acute respiratory infections, Zinc supplementation, citokincovid19, bronchial epithelial integrity, cilia length, number of cilia, epithelial cell, pneumococcus, csillószőrök, sars, RNS, ACE2, cink, Hydroxychloroquine, QUERCETIN, CHLOROQUINE, COVID, endosomes, ionofore, zöld tea, petefészekrák