A csökkentett deutérium tartalmú víz szelektíve gátolja az orr-garatüregi ráksejt burjánzást in vitro

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23076171


2014-04-09 19:43:57


CÉL:

A csökkentett deutérium tartalmú víz (deuterium-depleted water - DDW) gátló hatásának vizsgálata az orr-garatüregi (nasopharyngeal carcinoma - NPC) rákos sejtek burjánzására in vitro, és a lehetséges mechanizmus feltárása

MÓDSZEREK:

Az NPC sejtek és a csontképző MC3T3-E1 sejtek DDW kezelést követő növekedés gátlását MTT próbával [kolorimetriás sejt életképesség vizsgálat] és lemezen történő telep kialakulási próbával mértük. Az NPC sejtek vándorlásában és behatolásában történő változásokat Transwell és boyden kamra próbákkal értékeltük. A burjánzó sejtmag antigén (PCNA) fehérje kifejeződését fehérje immunoblot alkalmazásával határoztuk meg. Áramlásos citometriát alkalmaztunk, hogy értékeljük a sejtciklus eloszlásban a DDW kezelést követően bekövetkezett változásokat.

EREDMÉNYEK:

A 100, 75 és 50 ppm deutérium koncentrációjú DDW jelentős mértékben elnyomta a sejtburjánzást (P<0,05) és csökkentette az NPC sejtek telepalakítási  és invazív képességét (P<0,01). A fehérje immunoblot a PCNA alulszabályozott kifejeződését mutatta a DDW-vel kezelt sejtekben. A DDW nyilvánvaló sejtciklus leállást okozott a csökkentett sejtszámú NPC sejtekben az S [szintetizálási] fázisban és jelentősen megnövelte a sejtszámot a G(1) [a DNS másolódást megelőző fázis] fázisban (P<0,05). Növekedés gátlás előidézése helyett a DDW elősegítette a normál szabályozó MC3T3-E1 sejtek növekedését.

KÖVETKEZTETÉS:

A DDW szelektív biológiai hatásokkal rendelkezik, hogy gátolja az NPC sejtek burjánzását in vitro. A DDW-nek, mint új, nem toxikus kiegészítő, terápiás hatóanyagnak a rákellenes terápiában rejlő potenciálját kínálja.