Deuterium-depleted wApa sărăcită în deuteriu inhibă selectiv proliferarea celulară a carcinomului nazofaringian in vitroater selectively inhibits nasopharyngeal carcinoma cell proliferation in vitro

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23076171


2014-04-09 19:43:57


OBIECTIVE:

Evaluarea efectului inhibitor al apei sărăcită în deuteriu (DDW) asupra proliferării celulelor carcinomului nazofaringian (NPC) in vitro, şi explorarea mecanismului său posibil.

METODE:

Efectul inhibitor asupra celulelor NPC si asupra celulelor pre-osteoblaste MC3T3-E1 care au primit tratament cu DDW, a fost măsurat prin testul MTT şi testul de formare a coloniei pe placă. Schimbările în migrarea şi invazia de celule NPC au fost evaluate utilizând teste cu cameră boyden şi transwell. Expresia proteică a antigenului nuclear al celulelor proliferatoare (PCNA) a fost determinat utilizând testul Western-Blot. A fost implicată  citometria de flux în evaluarea schimbărilor din diviziunea ciclului celular după tratamentul cu DDW.

REZULTATE:

DDW cu concentraţie de 100, 75 şi 50 ppm a supresat semnificativ proliferarea celulară (P<0,05) şi a scăzut capacitatea de formare de colonii şi de invazie a celulelor NPC (P<0,05). Testul Western-Blot a demonstrat o expresie hiporeglată a PCNA în celule, cauzată de DDW. DDW a cauzat de asemenea o evidentă stopare a ciclului celular la celulele NPC, cu număr redus de celule în faza S şi un număr semnificativ crescut de celule în faza G(1) (P<0,05). Mai mult decât să cauzeze inhibarea creşterii, DDW a stimulat creşterea celulelor normale MC3T3-E1.

CONCLUZII:

DDW prezintă efecte biologice selective de inhibare a proliferării celulelor NPC in vitro, sugerând potenţialul lui DDW ca un nou agent adjuvant terapeutic non toxic în terapia antitumorală.