Chemoprevention of intestinal tumorigenesis by the natural dietary flavonoid myricetin in APCMin/+ mice

forrás: https://www.oncotarget.com/article/11108/text/


2021-11-19 11:49:59


Myricetin is a natural dietary flavonoid compound. We evaluated the efficacy of myricetin against intestinal tumorigenesis in adenomatous polyposis coli multiple intestinal neoplasia (APCMin/+) mice. Myricetin was given orally once a day for 12 consecutive weeks. APCMin/+ mice fed with myricetin developed fewer and smaller polyps without any adverse effects. Histopathological analysis showed a decreased number of dysplastic cells and degree of dysplasia in each polyp. Immunohistochemical and western blot analysis revealed that myricetin selectively inhibits cell proliferation and induces apoptosis in adenomatous polyps. The effects of myricetin were associated with a modulation the GSK-3β and Wnt/β-catenin pathways. ELISA analysis showed a reduced concentration of pro-inflammatory cytokines IL-6 and PGE2 in blood, which were elevated in APCMin/+ mice. The effect of myricetin treatment was more prominent in the adenomatous polyps originating in the colon. Further studies showed that myricetin downregulates the phosphorylated p38 MAPK/Akt/mTOR signaling pathways, which may be the mechanisms for the inhibition of adenomatous polyps by myricetin. Taken together, our data show that myricetin inhibits intestinal tumorigenesis through a collection of biological activities. Given these results, we suggest that myricetin could be used preventatively to reduce the risk of developing colon cancers.


A természetes étrendi flavonoid, a miricetin segítségével alkalmazott kemoprevenció a béldaganat kialakulására az APCMin/+ egerekben

forrás: https://www.oncotarget.com/article/11108/text/


2021-11-19 11:49:59


A miricetin egy természetes étrendi flavonoid vegyület. Kiértékeltük a miricetin hatékonyságát a béldaganat kialakulására nézve adenómás polip coli multiplex bélrákos (APCMin/+) egereken. A miricetint szájon keresztül adagoltuk 12 egymást követő héten át naponta egyszer. A miricetinnel táplált (APCMin/+) egerekben kevesebb és kisebb polipok fejlődtek ki, mindennemű káros hatás nélkül. A szövetkórtani elemzés kimutatta, hogy csökkent a diszpláziás sejtek száma, valamint a diszplázia foka minden egyes polipban. Az immun-szövetkémiai és western blot analízis feltárta, hogy a miricetin szelektíven gátolja a sejtosztódást és apotózist vált ki az adenómás sejtekben. A miricetin hatásait összefüggésbe hozták a GSK-3β és a Wnt/β-c útvonalak modulálásával. az ELISA analízis a gyulladáskeltő citokineknek, az IL-6 és a PGE2-nek csökkent koncentrációját mutatták ki a vérben, ami az APCMin/+ egerekben viszont megemelkedett. A miricetines kezelés hatása sokkal kiemelkedőbb volt az adenómás polipokban, amelyek a vastagbélből eredtek. További kísérletek kimutatták, hogy a miricetin lefelé szabályozza a foszforilált p38 MAPK/Akt/mTOR jelző útvonalakat, amelyek lehetnek az adenómás polipok gátló mechanizmusai, melyet a miricetin váltott ki. Mindent összevetve a mi adataink azt mutatják, hogy a miricetin meggátolja a béldaganatok kialakulását egy sor biológiai hatáscsoport révén. Mivel ezek az eredmények adottak, azt javasoljuk, hogy a miricetint alkalmazni lehessen megelőzésképpen a bélrákfajták kialakulása kockázatának megelőzésére


QR-CODE

Download image: Right click, "Image save as..."