The effect of a novel viscous polysaccharide along with lifestyle changes on short-term weight loss and associated risk factors in overweight and obese adults: an observational retrospective clinical program analysis.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20359270


2014-05-28 10:20:14


BACKGROUND:

Viscous soluble dietary fiber has been demonstrated to reduce postprandial glycemia and may promote satiety. PolyGlycopleX (PGX) is a highly viscous polysaccharide manufactured by reacting glucomannan with other soluble polysaccharides using a proprietary process (EnviroSimplex). The resulting polysaccharide (alpha-D-glucurono-alpha-D-manno-beta-D-manno-beta-D-glucan, alpha-L-gulurono-beta-D-mannuronan, beta-D-gluco-beta-D-mannan, alpha-D-glucurono-alpha-D-manno-beta-D-manno-beta-D-gluco, alpha-L-gulurono-beta-D-mannurono, beta-D-gluco-beta-D-mannan) is a novel entity with the highest viscosity and water-holding capacity of currently known fibers.

MATERIALS AND METHODS:

A total of 29 sedentary overweight or obese adults (23 women; six men), ages 20-65 with a body mass index (BMI) range of 25 kg/m(2) to 36 kg/m(2) participated in a clinical weight-loss program. PGX (5 g) was consumed with 500 mL water, 5-10 minutes before each meal, 2-3 times daily for 14 weeks.

RESULTS:

Significant reductions were observed (p less than 0.05) in weight (-5.79 +/- 3.55 kg), waist circumference (-12.07 +/- 5.56 cm), and percentage body fat (-2.43 +/- 2.39 percent) compared to baseline values. In addition, subjects employing PGX had a significant reduction of 19.26 percent (n=17; p less than 0.05) and 25.51 percent (n=16; p less than 0.05) in total and LDL plasma cholesterol values, respectively, at the end of the study period.

CONCLUSION:

The consumption of PGX in concert with lifestyle modifications may be a useful strategy for weight loss in overweight and obese individuals.


Traditional uses and potential health benefits of Amorphophallus konjac K. Koch ex N.E.Br.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20079822


2014-05-28 10:15:37


Amorphophallus konjac (konjac) has long been used in China, Japan and South East Asia as a food source and as a traditional medicine. Flour extracted from the corm of this species is used in Far Eastern cuisine to make noodles, tofu and snacks. In traditional Chinese medicine (TCM), a gel prepared from the flour has been used for detoxification, tumour-suppression, blood stasis alleviation and phlegm liquefaction; and for more than 2000 years has been consumed by the indigenous people of China for the treatment of asthma, cough, hernia, breast pain, burns as well as haematological and skin disorders. Over the past two decades, purified konjac flour, commonly known as konjac glucomannan (KGM) has been introduced on a relatively small scale into the United States and Europe, both as a food additive and a dietary supplement. The latter is available in capsule form or as a drink mix and in food products. Clinical studies have demonstrated that supplementing the diet with KGM significantly lowers plasma cholesterol, improves carbohydrate metabolism, bowel movement and colonic ecology. Standards for the classification of both konjac flour and KGM have been established by the Chinese Ministry of Agriculture, the European Commission and the U.S. Food Chemicals Codex. However, to date, there is no worldwide agreed regulatory standard for konjac flour or KGM. This highlights the need for harmonization of konjac commercial standards to assess and ensure the quality of existing and future KGM products. Despite the widespread consumption of konjac derived products in East and South East Asia, there has been limited research on the biology, processing and cultivation of this species in the West. Most studies performed outside Asia have focussed on the structural characterisation and physicochemical properties of KGM. Therefore, the objective of this monograph is to review the literature covering the ethnic uses, botany and cultivation of konjac corms, together with the health benefits of KGM with the associated requirements for quality control. Possible directions for future research and development and standardisation of production and classification of this versatile natural product will be discussed.


Egy új viszkózus poliszacharid hatásai az életmódváltással járó rövidtávú súlyveszteségre, valamint a vele járó rizikófaktorok a túlsúlyos és elhízott felnőttekre: egy retrospektív megfigyelésre alapozott klinikai program elemzése.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20359270


2014-05-28 10:20:14


 Szerzői információ

  • 1Kanadai Funkcionális Orvoskutató Központ, Coquitlam, BC.

Kivonat

HÁTTÉR:

Erről a viszkózus jellegű étrendi oldható rostról kimutatták, hogy csökkenti az étkezés utáni vércukorszintet és elősegítheti a telítettség érzetét. A PolyGlycopleX (PGX) egy magas viszkozitású poliszacharid, melyet a mannacukor reagenseként gyártanak több más oldható poliszachariddal együtt, felhasználva ennek feldolgozási tulajdonságait.(EnviroSimplex). Az így keletkező poliszacharid (alfa-D-glukurono-alfa-D-manno-béta-D-manno-béta-D-glukán, alfa-L-gulurono-béta-D-mannuronán, béta-D-gluko-béta-D-mannán, alfa-D-glukurono-alfa-D-manno-béta-D-manno-béta-D-gluko, alfa-L-gulurono-béta-D-mannurono, béta-D-gluko-béta-D-mannán) egy, a legmagasabb viszkozitással rendelkező újdonság és víztartó képességű tulajdonságokkal rendelkező anyag a jelenleg ismert rostos anyagok között.

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK:

Összesen 29 ülő életmódot folytató túlsúlyos felnőtt alany (23 nő, 6 férfi), életkoruk 20-65 év, testtömeg-indexük (BMI) 25 kg/m(2)-től 36 kg/m(2)-ig terjed, vett részt egy klinikai testsúlycsökkentő programban. PGX (5 g)-ot fogyasztottak 500 ml vízzel, 5-10 perccel minden egyes étkezés előtt, naponta 2-3 alkalommal, 14 héten keresztül.

EREDMÉNYEK:

Jelentős csökkenést figyeltek meg (p kevesebb, mint 0,05) testsúlyukban (-5,79 +/- 3,55 kg), derékbőség körméretben (-12.07 +/- 5.56 cm és testzsír százalékos arányban (-2,43 +/- 2,39 százalék), összevetve a kiindulási értékekkel. Ezen kívül azok az alanyok, akik PGX-et alkalmaztak, jelentős csökkenést mutattak 19,26%-ban (n=17; p kevesebb, mint 0,05) és 25,51 százalékuk (n=16; p kevesebb, mint 0,05) összesen és LDL plazma koleszterin értékben összevetve a kísérleti időszak végével.

KÖVETKEZTETÉS:

A PGX szedése összhangban az életmódváltással hasznos stratégia lehet a túlsúlyos és elhízott egyedek számára.


Az Amorphophallus konjac hagyományos használata és lehetséges jótékony hatásai az egészségre. K. Koch ex N.E.Br.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20079822


2014-05-28 10:15:37


Az  Amorphophallus konjac (konjac)-ot régóta használják Kínában, Japánban és Délkelet-Ázsiában élelmiszerforrásként, valamint a hagyományos gyógyászatban. Ennek a növényfajnak a gumós gyökeréből lisztet vonnak ki a Távol-Keleten levestészták, tofu és harapnivalók készítéséhez. A hagyományos kínai gyógyászatban (TCM) zselét készítenek ennek a növénynek a lisztjéből, melyet méregtelenítésre, daganat-elfojtásra, vérpangás megszüntetésére, valamint nyálka (slejm, váladék) folyósítására használnak; ezen felül több mint kétezer éve fogyasztják a kínai őslakosok asztma, köhögés, sérv, mellfájás, égések, továbbá hematológiai és bőrrendellenességek kezelésére. Az elmúlt két évtizedben a tisztított konjaklisztet, közismert nevén mannacukrot (KGM)-t viszonylag szűkkörűen vezették be eddig az Egyesült Államokban és Európában, mindkét helyen élelmiszer-adalékként és táplálék-kiegészítőként.

Az utóbbi kapható kapszula formában is vagy ital formájában, illetve italkeverékként és élelmiszeripari termékként. Klinikai kísérletek kimutatták, hogy a KGM étrendi adalékolása jelentősen csökkenti a plazma koleszterin szintjét, javítja a szénhidrát anyagcserét, a bélmozgást és a vastagbél ökológiáját. Úgy a konjakliszt, mint a KGM standard besorolására vonatkozóan megvalósultak már szabályzások a Kínai Mezőgazdasági Minisztériumban, Az Európai Tanácsban és az USA Vegyi Törvénykönyvében. Jelenleg viszont nincsen világszerte egyezmény és standard (általánosan vonatkozó) szabályzat a konjaklisztre, sem a KGM-re. Ez felhívja a figyelmet a konjak kereskedelmi standardjainak harmonizációs szükségességére, hogy előírják és biztosítsák a már meglevő és a leendő KGM termékek minőségét.

A konjakból származó termékek széleskörűen elterjedt fogyasztása ellenére Kelet- és Délkelet-Ázsiában, korlátozott kutatások folytak eddig ennek a fajnak a biológiájára, feldolgozására és termesztésére vonatkozóan a nyugati világban. A legtöbb kísérletet Ázsián kívül végezték, és ezek a KGM strukturális jellemzését, valamint élettan-kémiai tulajdonságait tűzték ki célul. Éppen ezért ennek a monográfiának a célja az, hogy áttekintse mindazt az irodalmat, amely egyaránt lefedi a konjakgyökerek etnikai felhasználását, a növénytani és termesztési adottságokat, a KGM egészségre gyakorolt jótékony hatásait, valamint az ehhez kapcsolódó minőségellenőrzési követelményeket. Ennek a hasznos és sokoldalú növénynek a lehetséges jövőbeli kutatási irányvonalait, fejlesztési és hitelesítési, szabványosítási irányát fogjuk szükség szerint megvitatni.


Traditional uses and pUtilizarea tradiţională şi potenţialele beneficii pentru sănătate ale lui Amorphophallus konjac K. Koch ex N.E.Br.otential health benefits of Amorphophallus konjac K. Koch ex N.E.Br.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20079822


2014-05-28 10:15:37


Amorphophallus konjac (konjac) a fost utilizat timp îndelungat în China, Japonia şi Asia de Sud-Est ca sursă de hrană şi ca remediu tradiţional. Făina extrasă din tuberculii acestei specii este utilizată în bucătăria din Extremul Orient pentru a face tăiţei, tofu şi snaks-uri. În medicina tradiţională chineză (TCM), un gel preparat din făină a fost utilizat pentru detoxifiere, supresie de tumori, ameliorări ale stazei sângelui şi fluidificare a flegmei; şi pentru mai bine de 2000 de ani a fost consumat de populaţia indigenă din China pentru tratamentul astmului, tusei, herniei, durerilor de sân, arsurilor, cât şi pentru afecţiuni hematologice sau ale pielii. În ultimele două decenii, făina purificată de konjac, cunoscută în mod uzual ca glucomannan de konjac (KGM) a fost introdusă, în mică proporţie, în Statele Unite şi Europa, atât ca aditiv în alimente, cât şi ca supliment alimentar. Cel din urmă este disponibil sub formă de capsule sau de amestec de băuturi, precum şi în produse alimentare. Studii clinice au demonstrat că suplimentând dieta cu KGM se diminuează semnificativ colesterolul plasmatic, şi se îmbunătăţeşte metabolismul carbohidraţilor, peristaltismul intestinal, precum şi flora din colon. Standardele de clasificare, atât pentru făina de konjac cât şi pentru KGM, au fost stabilite de către Ministerul Chinez pentru Agricultură, Comisia Europeană şi Codexul de Ingrediente Chimice Alimentare al S.U.A. Cu toate acestea, până în prezent, nu există un standard de reglementare universal acceptat. Aceasta subliniază nevoia de armonizare a standardelor comerciale pentru konjac în scopul de a evalua şi a asigura calitatea produselor KGM existente şi viitoare. In ciuda consumului larg răspândit al produselor derivate din konjac în estul şi sud-estul Asiei, cercetările despre biologia, procesarea şi cultivarea acestei specii sunt restrânse în Vest. Cele mai multe dintre studiile realizate în afara Asiei, s-au focalizat asupra caracterizării structurale şi a caracteristicilor fizico-chimice ale KGM. Prin urmare obiectivul acestei monografii este de a trece în revistă literatura care acoperă utilizarea etnică, aspectele botanice şi cultivarea tuberculilor de konjac, alături de beneficiile pentru sănătate ale KGM împreună cu cerinţele asociate pentru controlul calităţii.  Vor fi discutate posibile direcţii pentru cercetarea viitoare, pentru dezvoltarea şi standardizarea producţiei precum şi pentru clasificarea acestui produs natural multivalent.


QR-CODE

Download image: Right click, "Image save as..."