Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) as a SARS-CoV-2 receptor: molecular mechanisms and potential therapeutic target

forrás: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32125455/


2021-01-22 11:19:04


Josef Penninger is the founder and a shareholder of Apeiron, the company that makes rhACE2. Arthur Slutsky has been a paid consultant for Apeiron. No other conflicts of interested have been reported.

 


Computational screening of antagonists against the SARS-CoV-2 (COVID-19) coronavirus by molecular docking

forrás: http://medpublics.com/docs/computational_screening.pdf


2021-01-21 14:14:58


In the current spread of novel coronavirus (SARS-CoV-2), antiviral drug discovery is of great importance. AutoDock Vina was used to screen potential drugs by molecular docking with the structural protein and non-structural protein sites of new coronavirus. Ribavirin, a common antiviral drug, remdesivir, chloroquine and luteolin were studied. Honeysuckle is generally believed to have antiviral effects in traditional Chinese medicine. In this study, luteolin (the main flavonoid in honeysuckle) was found to bind with a high affinity to the same sites of the main protease of SARS-CoV-2 as the control molecule. Chloroquine has been proved clinically effective and can bind to the main protease; this may be the antiviral mechanism of this drug. The study was restricted to molecular docking without validation by molecular dynamics simulations. Interactions with the main protease may play a key role in fighting against viruses. Luteolin is a potential antiviral molecule worthy of attention

 


Analysis of body water compartments in relation to tissue depletion in clinically stable patients with chronic obstructive pulmonary disease.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8988918


2014-04-09 14:54:40


Tissue depletion often occurs in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), even in those that are weight-stable. Limited data are available, however, about changes in body water compartments in chronic wasting diseases such as COPD. The purpose of this study was to measure body composition in severe COPD patients with special attention to fat-free mass (FFM) depletion and the distribution of body water compartments. Total body water (TBW) and extracellular water (ECW) were measured by deuterium and sodium bromide dilution techniques, respectively, in 38 COPD patients (age: 65 +/- 9 y, forced expiratory volume in 1 s: 38 +/- 14% of predicted) in a stable clinical condition. FFM was calculated by assuming a hydration coefficient of 73%. Underweight patients [body mass index (BMI; in kg/m2) < or = 21] were characterized by a significantly lower percentage fat mass than normal-weight patients, but no significant difference was found in the ratio of ECW to intracellular water (ICW)(BMI < or = 21: 0.72 +/- 0.12, BMI > 21: 0.71 +/- 0.16; NS). When the study population was divided into depleted patients (FFM/height2 < or = 15 kg/m2) and nondepleted patients (FFM/height2 > 15 kg/m2), there was no significant difference in the percentage fat mass, but the ECW-ICW ratio was significantly higher in the depleted patients (0.78 +/- 0.16) than in the nondepleted patients (0.66 +/- 0.12, P < 0.05); this was most pronounced in women. In conclusion, it was found that COPD patients with extreme FFM wasting are characterized by an increased ECW-ICW ratio despite a relatively spared fat mass.


A Sars-CoV-2 (COVID-19) koronavírussal szembeni antagonisták számítógépes szűrése molekuláris dokkolással

forrás: http://medpublics.com/docs/computational_screening.pdf


2021-01-21 14:14:58


Az új koronavírus (SARS-CoV-2) jelenlegi terjedése mellett nagy fontossága van egy vírusellenes gyógyszer felfedezésének. A potenciális gyógyszerek szűrésére az AutoDock Vina-t használták az új koronavírus strukturális fehérje és nem-strukturális fehérje helyeinek molekuláris dokkolásával. A ribavirint, ami egy általános vírusellenes gyógyszer, a remdesivirt, a klorokvint és a luteolint vizsgálták. A loncról általában úgy vélik a hagyományos kínai orvoslásban, hogy vírusellenes hatásai vannak. Ebben a kutatásban a luteolinról (amely a lonc fő flavonoidja), hogy magas affinitással kötődik a SARS-CoV-2 fő proteázának ugyanazon helyeihez, mint a kontroll molekula. A klorokvinról bebizonyosodott, hogy klinikailag hatásos és képes a fő proteázhoz kötődni; ez lehet ennek a gyógyszernek a vírusellenes mechanizmusa. Ez a kutatás a molekuláris dokkolásra korlátozódott, és nem lett validálva molekuláris dinamikai szimulációkkal. A kölcsönhatások a fő proteázzal kulcsszerepet játszhatnak a vírusok elleni küzdelemben. A luteolin egy figyelemre méltó potenciális vírusellenes molekula.

 


A testben található víz rekeszek elemzése a krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedő klinikailag stabil betegek szövetállomány csökkenésével kapcsolatban

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8988918


2014-04-09 14:54:40


Szövetállomány csökkenés gyakran előfordul krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD –chronic obstructice pulmonary disease) szenvedő betegeknél, még azoknál is, akiknek a súlyuk stabil. Korlátozott mennyiségű adat áll azonban rendelkezésre a testben található víz rekeszek változásaival kapcsolatban, akik olyan súlyvesztéssel járó betegségben szenvednek, mint, amilyen a COPD. Ennek a tanulmánynak a célja az volt, hogy a súlyos COPD-s betegeknél mérjük a test összetételét, különös tekintettel a zsírmentes tömeg (fat free mass - FFM) csökkenésére és a testben található vízrekeszek eloszlására. A teljes test víztartalmát (total body water - TBW) és a sejten kívüli vízmennyiséget (extracellular water - ECW) deutérium, illetve nátrium bromid hígítási eljárásokkal mértük 38, stabil klinikai állapotú COPD-s betegnél (koruk 65 +/- 9 év, erőltetett légzési térfogat egy másodperc alatt: az előre jelzettnek 38 +/- 14%-a).

Az FFM-t 73%-os hidratáltsági koefficiens feltevésével számítottuk. Azon sovány betegeket, ahol a test tömeg index (body mass index – BMI  kg/m²) kisebb volt, mint 21 vagy  21-el egyenlő volt, jóval kisebb mértékű zsírtömeg jellemezte, mint az átlagos súlyú betegeket, de nem találtunk jelentős eltérést a sejten kívüli víznek (ECW) a sejten belüli vízhez (intracellular water - ICW) viszonyított arányában (BMI< vagy = 21: 0.72 +/- 0.12, BMI >21: 0.71 +/-0.16;  NS). Amikor a vizsgált népességet felosztottuk szövet csökkenéses betegekre (FFM/magasság2 <vagy = 15 kg/m²) és nem szövet csökkenéses betegekre (FFM/magasság2> 15/kg/m²),  nem volt jelentős eltérés a százalékos zsírtömegben, de az ECW-ICW arány jelentős mértékben magasabb volt a szövetállomány csökkenéses betegeknél (0,78 +/- 0,16), mint a nem szövetállomány csökkenéses betegeknél (0,66 +/-0,12, P< 0,05); ez még inkább hangsúlyos volt nők esetében. Következésképpen azt találtuk, hogy azokat a COPD betegeket, akiknél kiugró FFM vesztés jelentkezett, megnövekedett ECW-ICW arány jellemezte aránylag csekély zsírtömeg ellenére.


QR-CODE

Download image: Right click, "Image save as..."