Targets of curcumin

forrás: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3025067/


2021-11-10 09:59:12


Curcumin (diferuloylmethane), an orange-yellow component of turmeric or curry powder, is a polyphenol natural product isolated from the rhizome of the plant Curcuma longa. For centuries, curcumin has been used in some medicinal preparation or used as a food-coloring agent. In recent years, extensive in vitro and in vivo studies suggested curcumin has anticancer, antiviral, antiarthritic, anti-amyloid, antioxidant, and anti-inflammatory properties. The underlying mechanisms of these effects are diverse and appear to involve the regulation of various molecular targets, including transcription factors (such as nuclear factor-κB), growth factors (such as vascular endothelial cell growth factor), inflammatory cytokines (such as tumor necrosis factor, interleukin 1 and interleukin 6), protein kinases (such as mammalian target of rapamycin, mitogen-activated protein kinases, and Akt) and other enzymes (such as cyclooxygenase 2 and 5 lipoxygenase). Thus, due to its efficacy and regulation of multiple targets, as well as its safety for human use, curcumin has received considerable interest as a potential therapeutic agent for the prevention and/or treatment of various malignant diseases, arthritis, allergies, Alzheimer’s disease, and other inflammatory illnesses. This review summarizes various in vitro and in vivo pharmacological aspects of curcumin as well as the underlying action mechanisms. The recently identified molecular targets and signaling pathways modulated by curcumin are also discussed here.

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is nihms-201350-f0002.jpg


Curcumin protects against collagen-induced arthritis via suppression of BAFF production.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23184090


2015-02-17 14:48:50


Abstract

PURPOSE:The aim of the present study was to evaluate whether the anti-Rheumatoid arthritis (RA) effect of curcumin is associated with the regulation of B cell-activating factor belonging to the TNF family (BAFF) production.

METHODS:Collagen-induced arthritis (CIA) was induced in DBA/1 J mice by immunization with bovine type II collagen. To investigate the anti-arthritic effect of curcumin in the CIA model, mice were injected intraperitoneally with curcumin (50 mg/kg) on every other day either from day 1 or from day 28 after the first immunization. The clinical severity of arthritis was monitored. BAFF, interleukin-6 (IL-6) and interferon-γ (IFNγ) production in serum were measured. Furthermore, the effect of curcumin on IFNγ-induced BAFF expression and transcriptional activation in B lymphocytes was determined by qPCR, Western Blot, and luciferase assay. Finally, IFNγ related signal transducers and activators of transcription 1 (STAT1) signaling in B lymphocytes were studied using Western Blot.

RESULTS:Curcumin dramatically attenuated the progression and severity of CIA in DBA/1 J mice, accompanied with decrease of BAFF production in serum and spleen cells as well as decrease of serum IFNγ and IL-6. Treatment of B lymphocytes with curcumin suppressed IFNγ-induced BAFF expression, STAT1 phosphorylation and nuclear translocation, suggesting that curcumin may repress IFNγ-induced BAFF expression via negatively interfering with STAT1 signaling.

CONCLUSION:

The results of the present study suggest that suppression of BAFF production may be a novel mechanism by which curcumin improves RA.

 


A kurkumin véd a kollagén által előidézett ízületi gyulladással szemben a BAFF (B cell activating factor – B sejt aktiváló faktor) termelődés elnyomása révén

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23184090


2015-02-17 14:48:50


Huang G.1, XU Z., Huang Y., Duan X., Gong W., Zhang Y., Fan J., He F.

Department of Biochemistry and Molecular Biology, College of Basic Medical Sciences, Third Military Medical University [Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék, Alap Orvostudományi Főiskola, Harmadik Katonai Orvostudományi Egyetem] Chongqing, 400038, Kína

CÉL: A jelen tanulmány célja annak értékelése volt, hogy vajon a kurkumin reumás gyulladással (RA rheumatoid arthritis) szembeni hatása kapcsolatban áll-e a TNF [Tumor Necrosis Factor – Daganat Sejthalál Faktor] B-sejt aktiváló tényező (BAFF) termelődésének szabályozásával.

 

ELJÁRÁSOK: kollagén előidézte ízületi gyulladást (CIA – collagen induced arthritis) idéztünk elő DBA/1 J egereknél II-es típusú szarvasmarha kollagénnel történő immunizálással. Annak érdekében, hogy vizsgálni tudjuk a kurkumin ízületi gyulladás csökkentő hatását a CIA modellben, az egerek hasüregébe kurkumint (50 mg/kg) fecskendeztünk az első immunizációt követő 1. vagy 28. naptól minden második napon. Megfigyeltük az ízületi gyulladás klinikai súlyosságát. Mértük a  BAFF, az interleukin-6 (IL-6) és az interferon-y (IFNy) termelődését a szérumban. A kurkumin hatását az IFNy előidézte BAFF kifejeződésre és az átíródási aktivitást a B limfocitákban qPCR [quantitative real-time polymerase chain reaction – kvantitatív valós idejű polimeráz láncreakció] Western Blot és luciferáz próbával határoztuk meg. Végül Western Blot-ot alkalmazva megvizsgálásra kerültek a B limfocitákban jelző, a transzkipció (átírás) 1 IFNy-hoz kapcsolódó jelátvivői és aktivátorai [signal transducers and activators of transcription 1 - STAT1].

 

EREDMÉNYEK: A kurkumin rendkívüli mértékben csökkentette a CIA fejlődését és súlyosságát a DBA/1 J egerekben, amit a BAFF termelődés csökkenése kísért a szérumban és a lépsejtekben, valamint a szérum IFNy és IL-6 csökkenése. A B limfocitáknak kurkuminnal történt kezelése elnyomta az IFNy előidézte BAFF kifejeződést, a STAT1 foszforilációját és a sejtmag áthelyeződést, felvetve azt, hogy a kurkumin elnyomhatja az IFNy előidézte BAFF kifejeződést a STAT1 jeladással ellentétesen interferálva.

 

KÖVETKEZTETÉSEK: a jelen kutatás eredményei felvetik azt, hogy a BAFF termelődés elnyomása egy új mechanizmus lehet, amelynek révén a kurkumin javulást idéz elő az ízületi gyulladás (RA) terén.


QR-CODE

Download image: Right click, "Image save as..."