Luteolin inhibits human prostate tumor growth by suppressing vascular endothelial growth factor receptor 2-mediated angiogenesis.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23300633


2014-04-15 12:46:52


Abstract

Angiogenesis, the formation of new blood vessels from pre-existing vascular beds, is essential for tumor growth, invasion, and metastasis. Luteolin is a common dietary flavonoid found in fruits and vegetables. We studied the antiangiogenic activity of luteolin using in vitro, ex vivo, and in vivo models. In vitro studies using rat aortic ring assay showed that luteolin at non-toxic concentrations significantly inhibited microvessel sprouting and proliferation, migration, invasion and tube formation of endothelial cells, which are key events in the process of angiogenesis. Luteolin also inhibited ex vivo angiogenesis as revealed by chicken egg chorioallantoic membrane assay (CAM) and matrigel plug assay. Gelatin zymographic analysis demonstrated the inhibitory effect of luteolin on the activation of matrix metalloproteinases MMP-2 and MMP-9. Western blot analysis showed that luteolin suppressed VEGF induced phosphorylation of VEGF receptor 2 and their downstream protein kinases AKT, ERK, mTOR, P70S6K, MMP-2, and MMP-9 in HUVECs. Proinflammatory cytokines such as IL-1β, IL-6, IL-8, and TNF-α level were significantly reduced by the treatment of luteolin in PC-3 cells. Luteolin (10 mg/kg/d) significantly reduced the volume and the weight of solid tumors in prostate xenograft mouse model, indicating that luteolin inhibited tumorigenesis by targeting angiogenesis. CD31 and CD34 immunohistochemical staining further revealed that the microvessel density could be remarkably suppressed by luteolin. Moreover, luteolin reduced cell viability and induced apoptosis in prostate cancer cells, which were correlated with the downregulation of AKT, ERK, mTOR, P70S6K, MMP-2, and MMP-9 expressions. Taken together, our findings demonstrate that luteolin inhibits human prostate tumor growth by suppressing vascular endothelial growth factor receptor 2-mediated angiogenesis.

 

 


A vaszkuláris endoteliális (véredény belhám) növekedési faktor receptor 2 közvetítette angiogenezis (érképződés, véredényképződés) elnyomásával a luteolin gátolja az emberi prosztata tumor növekedést

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23300633


2014-04-15 12:46:52


Kivonat

Az érképződés, új véredények képződése a meglevő érrendszerből elengedhetetlen ahhoz, hogy a daganat növekedjen, terjedjen és áttétet képezzen. A luteolin egy közönséges étkezési flavonoid, amely megtalálható gyümölcsökben és zöldségekben. A luteolin érképzést gátló hatását in vitro, ex vivo és in vivo modellek alkalmazásával tanulmányoztuk. Patkány aorta gyűrűt alkalmazó in vitro próbák azt mutatták, hogy a nem toxikus koncentrációjú luteolin jelentős mértékben gátolta a hajszálerek kinövését, valamint az érképző sejtek burjánzását, vándorlását, behatolását és csővé formálódását, amik az érképződési folyamat alapvető eseményei. A luteolin az ex vivo érképződést is gátolta, ahogyan az kimutatásra került a tyúktojás középső magzatburok (CAM) vizsgálat és a matrigél [mesterségesen előállított sejtek közötti közeg] dugó vizsgálat során. A zselatinos enzimképző analízis kimutatta a luteolin gátló hatását az MMP-2 és MMP-9 sejtközi metalloproteinázokra [fémet tartalmazó enzimek]. A fehérje immunoblot  [Western blot]  kimutatta, hogy a luteolin elnyomta a VEGF előidézte VEGF 2 receptor és a belőle leszármazó AKT, ERK, mTOR, P70S6K, MMP-2, MMP-9 fehérje kinázok foszfátosodását az emberi köldökzsinór ér belhámban. A gyulladást előidéző cytokinek - mint amilyen az IL-1β, Il-6, IL-8, és TNF-α - szintjét szintén jelentősen csökkentette a luteolin a PC-3 sejtekben [egy emberi prosztatarák sejtvonal]. A luteolin (10 mg/kg/nap) jelentősen csökkentette a tömör daganat térfogatát és súlyát az idegen prosztata sejt beültetéses egerekben, jelezve, hogy a luteolin gátolta a daganatképződést azáltal, hogy az érképződést vette célba. A CD-31 és CD-34 immunohisztokémiai [antigén kereső] festés feltárta továbbá, hogy a luteolin jelentős mértékben csökkenti a hajszálér sűrűséget. A luteolin továbbá csökkentette a sejt életképességet és programozott sejthalált idézett elő a prosztata ráksejtekben, ami korrelációban állt az AKT, ERK, mTOR, P70S6K, MMP-2 és MMP-9 kifejeződések leszabályozásával. Összefoglalva, felfedezéseink azt mutatják, hogy a luteolin gátolja az emberi prosztata rák növekedését azáltal, hogy elnyomja az ér belhám növekedési faktor receptor 2 közvetítette érképződést.

Eredmények

Eredmények


Luteolina inhibă creşterea tumorii umane de prostată prin supresarea angiogenezei mediată de receptorul 2 al factorului de creştere endotelial vascular.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23300633


2014-04-15 12:46:52


Angiogeneza, formarea de noi vase de sânge din matrici vasculare preexistente, este esenţială pentru creşterea, invazia şi metastazele tumorilor. Luteolina este o flavonoidă alimentară obiţnuită care se găseşte în fructe şi legume. Am studiat acţiunea antiangiogenică a luteolinei utlizând modele in vitro, ex vivo, şi in vivo. Studii in vitro folosind testul inelului aortic la şoareci, au arătat că luteolina în concentraţii non toxice a inhibat semnificativ germinarea şi proliferarea microcapilarelor, cât şi migrarea, invazia precum şi formarea de tuburi de către celulele endoteliale, care reprezintă evenimente cheie în procesul de angiogeneză. Luteolina inhibă de asemenea angiogeneza ex vivo, după cum arată testul pe membrană corioalantoidă (CAM) şi testul de implementare a gelului matriceal. Analiza zimografiei în gelatină arată efectul inhibitor al luteolinei asupra activării metaloproteinazelor matriceale MMP-2 şi MMP-9. Analiza Western blot a arătat că luteolina a supresat fosforilarea  indusă a receptorului 2 al VEGF precum şi linia descendentă de proteinkinaze  AKT, ERK, mTOR, P70S6K, MMP-2 şi MMP-2 în HUVEC. Nivelul citokinelor pro-inflamatorii, precum IL-1β, IL-6, IL-8 şi TNF-α, au fost semnificativ reduse prin tratamentul cu luteolină la celulele PC-3. Luteolina (10 mg/kg/zi) a redus semnificativ volumul şi greutatea tumorilor solide la modelele de tumori xenotransplantate la şoareci, indicând faptul că luteolina a inhibat geneza tumorilor prin ţintirea angiogenezei. Coloraţiile imunohistochimice ulterioare cu CD31 şi CD34 au arătat că densitatea microcapilarelor poate fi supresată în mod remarcabil de luteolină. Mai mult decât atât, luteolina a redus viabilitatea şi a indus apoptoza la celulele de cancer de prostată, ceea ce a fost corelat cu o hiporeglare a expresiei lui AKT, ERK, mTOR, P70S6K, MMP-2 şi MMP-9. Luate împreună descoperirile noastre demonstrează că luteolina inhibă creşterea tumorii de prostată umană prin supresarea angiogenezei mediată de receptorul 2 al factorului de creştere endotelial vascular.


QR-CODE

Download image: Right click, "Image save as..."