Mobilization of bone marrow stem cells with StemEnhance improves muscle regeneration in cardiotoxin-induced muscle injury.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20404540


2014-02-18 09:59:19


Bone marrow-derived stem cells have the ability to migrate to sites of tissue damage and participate in tissue regeneration. The number of circulatingstem cells has been shown to be a key parameter in this process. Therefore, stimulating the mobilization of bone marrow stem cells may accelerate tissue regeneration in various animal models of injury. In this study we investigated the effect of the bone marrow stem cells mobilizer StemEnhance (SE), a water-soluble extract of the cyanophyta Aphanizomenon flos-aquae (AFA), on hematopoietic recovery after myeloablation as well as recovery from cardiotoxin-induced injury of the anterior tibialis muscle in mice. Control and SE-treated female mice were irradiated, and then transplanted with GFP(+) bone marrow stem cells and allowed to recover. Immediately after transplant, animals were gavaged daily with 300 mg/kg of SE in PBS or a PBS control. After hematopoietic recovery (23 days), mice were injected with cardiotoxin in the anterior tibialis muscle. Five weeks later, the anterior tibialis muscles were analyzed for incorporation of GFP(+) bone marrow-derived cells using fluorescence imaging. SE significantly enhanced recovery from cardiotoxin-injury. However, StemEnhance did not affect the growth of the animal and did not affect hematopoietic recovery after myeloablation, when compared to control. This study suggests that inducing mobilization of stem cells from the bone marrow is a strategy for muscle regeneration.


A Stem Enhance termék hatására megnövekedett csontvelőben termelődő őssejtek javítják az izom regenerációját cardiotoxin okozta izomsérülés esetén.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20404540


2014-02-18 09:59:19


Csontvelőből származó őssejtek rendelkeznek azzal a képességgel, hogy el tudnak vándorolni sérült szövetek helyére, ahol részt vesznek a szövet regenerálásában. A keringő őssejtek számát egy kulcsparaméterrel mutatták ki ezen folyamat során. Ezáltal ösztönzi(k) a csontvelő őssejtjeinek mobilizációját, amelyek fel tudják gyorsítani a szövetek regenerációját különféle állati modellekben a sérülés helyén.

Ezen kísérlet folyamán a csontvelősejteket mobilizáló Stemenhance (Se), hatását vizsgáltuk, ami a cyanophyta Aphanizomenon flos-aquae (AFA)-nak egy vízben oldható kivonata, a hematopoietikus (vérben végbemenő) gyógyulási folyamat tekintetében csontvelő-mintavétel után, valamint kardiotoxin által kiváltott sérülés utáni felgyógyulás tekintetében egerek mellső sípcsonti izmain.

A kontroll és Se-vel kezelt nőstény egereket besugárzásban részesítettük, majd GFp csontvelő őssejt transzplantációt kaptak és hagytuk felépülni őket. Közvetlenül a transzplantáció után az állatokat naponta gyomorszondán át tápláltuk napi 300 mg/k Se in pBS vagy pBS kontrollanyaggal. A hematopoietikus (vérsejti) gyógyulás után (23 nap) az egereket kardiotoxinnal injekcióztuk be a mellső sípcsonti izmaikban.

Öt héttel később a mellső sípcsonti izmokat arra elemeztük, hogy beépültek-e a GFp+ csontvelő-származék sejtek; ehhez fluoreszkáló leképező módszert használtunk. A Se jelentősen feljavította a kardiotoxin-sérülés utáni gyógyulást. A Stemenhance viszont nem volt hatással az állatok növekedésére, és nem hatott a hematopoietikus (keringésbeli) felépülésre sem a csontvelővétel után sem, amikor összehasonlítottuk a kontroll alanyokkal.

Ez a kísérlet azt sugallja, hogy a csontvelőből vett őssejtek mobilizációjának kiváltása az izom-regeneráció egyik stratégiája.


Mobilizarea celulelor stem ale măduvei osoase cu StemEnhance îmbunătăţeşte regenerarea musculară în cazul leziunilor musculare induse de cardiotoxine

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20404540


2014-02-18 09:59:19


Celulele stem derivate din măduva osoasă au abilitatea de a migra la locul unde se află leziunile tisulare şi de a participa la regenerarea ţesutului. Numărul de celule stem circulante s-a dovedit a fi un parametru cheie în acest proces. Prin urmare, stimularea mobilizării celulelor stem din măduva osoasă poate accelera regenerarea ţesutului la diferite tipuri de leziuni la animale. În acest studiu am investigat efectul mobilizatorului de celule stem din măduva osoasă StemEnhance (SE)​​, un extract solubil în apă din alga cianofită Aphanizomenon flos-aquae (AFA), asupra redresării hematopoietice după mieloablaţie, precum şi a recuperării după leziuni induse de cardiotoxine pe muşchiul tibial anterior la şoareci. Femelele şoareci de control, respectiv cele tratate cu SE, au fost iradiate şi apoi transplantate cu celule stem din măduva osoasă GFP(+) şi lăsate să se refacă. Imediat după transplant, animalele au fost hrănite prin gavaj zilnic cu 300 mg/kg de SE în PBS sau în  PBS de control. După recuperarea hematopoietică (23 zile), şoarecii au fost injectaţi cu cardiotoxine în muşchiul tibial anterior. Cinci săptămâni mai târziu, muşchii tibiali anteriori au fost analizaţi privitor la incorporarea celulelor stem GFP (+) derivate din măduva osoasă, cu ajutorul imagisticii prin fluorescenţă. SE a îmbunătăţit recuperarea după leziunile cauzate de cardiotoxine în mod semnificativ. Cu toate acestea, StemEnhance nu a afectat creşterea animalului şi nu a afectat recuperarea hematopoietică după mieloablaţie, în comparaţie cu grupul de control. Acest studiu sugerează că inducerea mobilizării celulelor stem din măduva osoasă este o strategie pentru regenerarea musculară.


QR-CODE

Download image: Right click, "Image save as..."