Effects of blue-green algae extracts on the proliferation of human adult stem cells in vitro: a preliminary study.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20037479


2014-02-18 09:40:41


BACKGROUND:

Adult stem cells are known to have a reduced restorative capacity as we age and are more vulnerable to oxidative stress resulting in a reduced ability of the body to heal itself. We have previously reported that a proprietary nutraceutical formulation, NT-020, promotes proliferation of human hematopoietic stem cells in vitro and protects stem cells from oxidative stress when given chronically to mice in vivo. Because previous reports suggest that the blue green algae, Aphanizomenon flos-aquae (AFA) can modulate immune function in animals, we sought to investigate the effects of AFA on human stem cells in cultures.

MATERIAL/METHODS:

Two AFA products were used for extraction: AFA whole (AFA-W) and AFA cellular concentrate (AFA-C). Water and ethanol extractions were performed to isolate active compounds for cell culture experiments. For cell proliferation analysis, human bone marrow cells or human CD34+ cells were cultured in 96 well plates and treated for 72 hours with various extracts. An MTT assay was used to estimate cellproliferation.

RESULTS:

We report here that the addition of an ethanol extract of AFA-cellular concentrate further enhances the stem cell proliferative action of NT-020 when incubated with human adult bone marrow cells or human CD34+ hematopoietic progenitors in culture. Algae extracts alone had only moderate activity in these stem cell proliferation assays.

CONCLUSIONS:

This preliminary study suggests that NT-020 plus the ethanol extract of AFA cellular concentrate may act to promote proliferation of human stem cell populations.


Efectele extractelor de alge verzi-albastre asupra proliferării celulelor stem adulte umane, in vitro: un studiu preliminar.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20037479


2014-02-18 09:40:41


CONTEXT:

Celulele stem adulte sunt cunoscute ca având o capacitate redusă de refacere pe măsură ce îmbătrânim şi sunt mai vulnerabile la stresul oxidativ, ceea ce duce la o abilitate redusă a corpului de a se vindeca. Am raportat anterior că o formulă nutraceutică brevetată, NT-020, favorizează proliferarea celulelor stem hematopoietice umane, in vitro şi protejează celulele stem de stresul oxidativ,  atunci când se administrează periodic şoarecilor in vivo. Deoarece rapoartele anterioare sugerează că algele verzi-albastre, Aphanizomenon flos-aquae (AFA) pot modula funcţia imună la animale, am căutat să cercetăm efectele AFA asupra celulelor stem umane în culturi.

MATERIAL/METODE:

Două produse AFA au fost utilizate pentru extracţie: AFA complet (AFA-W) şi AFA concentrat celular (AFA-C). Au fost efectuate extracţii de apă şi etanol pentru a izola compuşii activi pentru experimentele cu culturi de celule. Pentru analiza proliferării celulare, celule din măduva osoasă umană, sau celule CD34 + umane, au fost cultivate pe plăci cu 96 godeuri şi tratate timp de 72 de ore cu diferite extracte. Un test MTT a fost utilizat pentru a estima proliferarea celulară.

REZULTATE:

Am constatat că adăugarea unui extract cu etanol a unui concentrat AFA-celular îmbunătăţeşte şi mai mult acţiunea proliferativă asupra celulelor stem a NT-020, la incubarea cu celule din măduva osoasă umană adulte sau progenitoare hematopoietice CD34+ umane în cultură. Extractele de alge, ca atare, au avut numai o activitate moderată în aceste teste privind proliferare celulelor stem.

CONCLUZII:

Acest studiu preliminar sugerează că NT-020 plus extractul cu etanol din concentratul celular AFA, poate acţiona pentru stimularea proliferării populaţiilor de celule stem umane.


QR-CODE

Download image: Right click, "Image save as..."