Mobilizarea celulelor stem ale măduvei osoase cu StemEnhance îmbunătăţeşte regenerarea musculară în cazul leziunilor musculare induse de cardiotoxine

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20404540


2014-02-18 09:59:19


Celulele stem derivate din măduva osoasă au abilitatea de a migra la locul unde se află leziunile tisulare şi de a participa la regenerarea ţesutului. Numărul de celule stem circulante s-a dovedit a fi un parametru cheie în acest proces. Prin urmare, stimularea mobilizării celulelor stem din măduva osoasă poate accelera regenerarea ţesutului la diferite tipuri de leziuni la animale. În acest studiu am investigat efectul mobilizatorului de celule stem din măduva osoasă StemEnhance (SE)​​, un extract solubil în apă din alga cianofită Aphanizomenon flos-aquae (AFA), asupra redresării hematopoietice după mieloablaţie, precum şi a recuperării după leziuni induse de cardiotoxine pe muşchiul tibial anterior la şoareci. Femelele şoareci de control, respectiv cele tratate cu SE, au fost iradiate şi apoi transplantate cu celule stem din măduva osoasă GFP(+) şi lăsate să se refacă. Imediat după transplant, animalele au fost hrănite prin gavaj zilnic cu 300 mg/kg de SE în PBS sau în  PBS de control. După recuperarea hematopoietică (23 zile), şoarecii au fost injectaţi cu cardiotoxine în muşchiul tibial anterior. Cinci săptămâni mai târziu, muşchii tibiali anteriori au fost analizaţi privitor la incorporarea celulelor stem GFP (+) derivate din măduva osoasă, cu ajutorul imagisticii prin fluorescenţă. SE a îmbunătăţit recuperarea după leziunile cauzate de cardiotoxine în mod semnificativ. Cu toate acestea, StemEnhance nu a afectat creşterea animalului şi nu a afectat recuperarea hematopoietică după mieloablaţie, în comparaţie cu grupul de control. Acest studiu sugerează că inducerea mobilizării celulelor stem din măduva osoasă este o strategie pentru regenerarea musculară.


Efectul polizaharidelor din Reishi asupra celulelor stem / progenitoare umane.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21055951


2014-02-18 09:54:51


Despre fracţiunea polizaharidică din Ganoderma lucidum (F3) s-a constatat că aduce beneficii sănătăţii noastre în multe moduri, prin influenţarea activităţii celulelor stem / progenitoare din ţesuturi. În acest studiu, s-a constatat despre F3 că stimulează agregarea ţesutului adipos MSC şi formarea condrosferei, cu creşterea expresiilor CAM (N-CAM, I-CAM), şi a secreţiilor autokine (BMP-2, IL-11, şi de agrecan), într-un test in vitro de condrogeneză. Într-o cultură în expansiune de celule stem, ea posedă funcţii de afinitate pentru trombopoietină (TPO) şi GM-CSF, care îmbunătăţesc abilităţile de supravieţuire/reînnoire ale celulelor stem/progenitoare primitive hematopoietice (HSCs). S-a constatat că F3 stimulează dezvoltarea dendritelor celulelor mononucleare din sânge (MNCs) şi expresia moleculelor de adeziune celulară în formarea celulelor dendritice imature (DC). Pe de altă parte, F3 a manifestat efecte inhibitoare asupra formării coloniei de progenitoare sangvine endoteliale (EPC), cu reducerea concomitentă a expresiei markerilor pentru endoglina de pe suprafaţă celulară (CD 105) şi pentru receptorul 3 al factorului de creştere al endoteliului vascular (VEGFR-3), în prezenţa factorilor angiogenici. O analiză ulterioară a secvenţelor de citokine a dezvăluit că,  F3 a inhibat, într-adevăr, sinteza angiogenă şi a îmbunătăţit producţia de IL-1, MCP-1, MIP-1,  RANTES, şi GRO în cultura derivată din sânge EPC. În mod colectiv, am demonstrat că fracţiunea de polizaharide ale G. lucidum F3 prezintă funcţii de afinitate pentru citokine şi chemokine, care sunt benefice pentru celulele stem/progenitoare din ţesuturile umane, prin modularea expresiilor lor CAM şi a activităţilor lor biologice. Aceste constatări ne confirmă că glicopolizaharidele F3,  dispun, într-adevăr de funcţii anti-angiogenice şi imunomodulatoare, şi stimulează relocarea celulelor stem/progenitoare hematopoietice pentru o mai bună protecţie a ţesuturilor umane, reducând progresia bolii.


Efectele extractelor de alge verzi-albastre asupra proliferării celulelor stem adulte umane, in vitro: un studiu preliminar.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20037479


2014-02-18 09:40:41


CONTEXT:

Celulele stem adulte sunt cunoscute ca având o capacitate redusă de refacere pe măsură ce îmbătrânim şi sunt mai vulnerabile la stresul oxidativ, ceea ce duce la o abilitate redusă a corpului de a se vindeca. Am raportat anterior că o formulă nutraceutică brevetată, NT-020, favorizează proliferarea celulelor stem hematopoietice umane, in vitro şi protejează celulele stem de stresul oxidativ,  atunci când se administrează periodic şoarecilor in vivo. Deoarece rapoartele anterioare sugerează că algele verzi-albastre, Aphanizomenon flos-aquae (AFA) pot modula funcţia imună la animale, am căutat să cercetăm efectele AFA asupra celulelor stem umane în culturi.

MATERIAL/METODE:

Două produse AFA au fost utilizate pentru extracţie: AFA complet (AFA-W) şi AFA concentrat celular (AFA-C). Au fost efectuate extracţii de apă şi etanol pentru a izola compuşii activi pentru experimentele cu culturi de celule. Pentru analiza proliferării celulare, celule din măduva osoasă umană, sau celule CD34 + umane, au fost cultivate pe plăci cu 96 godeuri şi tratate timp de 72 de ore cu diferite extracte. Un test MTT a fost utilizat pentru a estima proliferarea celulară.

REZULTATE:

Am constatat că adăugarea unui extract cu etanol a unui concentrat AFA-celular îmbunătăţeşte şi mai mult acţiunea proliferativă asupra celulelor stem a NT-020, la incubarea cu celule din măduva osoasă umană adulte sau progenitoare hematopoietice CD34+ umane în cultură. Extractele de alge, ca atare, au avut numai o activitate moderată în aceste teste privind proliferare celulelor stem.

CONCLUZII:

Acest studiu preliminar sugerează că NT-020 plus extractul cu etanol din concentratul celular AFA, poate acţiona pentru stimularea proliferării populaţiilor de celule stem umane.


QR-CODE

Download image: Right click, "Image save as..."