Myocardial protection during elective coronary artery bypasses grafting by pretreatment with omega-3 polyunsaturated fatty acids.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23789288


2015-02-17 15:00:17


BACKGROUND/AIM:

Despite recent advances in coronary artery bypass grafting (CABG), cardioplegic cardiac arrest and cardiopulmonary bypass (CPB) are still associated with myocardial injury. Accordingly, the efforts have been made lately to improve the outcome of CPB by glucose-insulin-potassium, adenosine, Ca(2+)-channel antagonists, L-arginine, N-acetylcysteine, coenzyme Q10, diazoxide, Na+/H+ exchange inhibitors, but with an unequal results. Since omega-3 polyunsatutated fatty acids (PUFAs) have shown remarkable cardioprotection in preclinical researches, the aim of our study was to check their effects in prevention of ischemia reperfusion injury in patients with CPB.

METHODS:

This prospective, randomized, placebo-controlled study was performed with parallel groups. The patients undergoing elective CABG were randomized to receive preoperative intravenous omega-3 PUFAs infusion (n = 20) or the same volume of 0.9% saline solution infusion (n = 20). Blood samples were collected simultaneously from the radial artery and the coronary sinus before starting CPB and at 10, 20 and 30 min after the release of the aortic cross clamp. Lactate extraction/excretion and myocardial oxygen extraction were calculated and compared between the two groups. The levels of troponin I (TnT) and creatine kinase-myocardial band (CK-MB) were determined before starting CPB and 4 and 24 h postoperatively.

RESULTS:

Demographic and operative characteristics, including CPB and aortic cross-clamp time, were similar between the two groups of patients. The level of lactate extraction 10 and 20 min after aortic cross-clamp time has shown negative values in the control group, but positive values in the PUFAs group with statistically significant differences (-19.6% vs 7.9%; p < 0.0001 and -19.9% vs 8.2%; p < 0.0008, respectively). The level of lactate extraction 30 minutes after reperfusion was not statistically different between the two groups (6.9% vs 4.2%; p < 0.54). Oxygen extraction in the PUFAs group was statistically significantly higher compared to the control group after 10, 20 and 30 min of reperfusion (35.5% vs 50.4%, p < 0.0004; 25.8 % vs 48.7%, p < 0.0001 and 25.8% vs 45.6%, p < 0.0002, respectively). The level of TnT, 4 and 24 h after CPB, was significantly higher in the control group compared to PUFAs group, with statistically significant differences (11.4 vs 6.6, p < 0.009 and 12.7 vs 5.9, p < 0.008, respectively). The level of CK-MB, 4 h after CPB, was significantly higher in the control group compared to PUFAs group (61.9 vs 37.7, p < 0.008), but its level, 24 h after CPB, was not statistically different between the two groups (58.9 vs 40.6, p < 0.051).

CONCLUSION:

Treatment with omega-3 PUFAs administered preoperatively promoted early metabolic recovery of the heart after elective CABG and improved myocardial protection. This study showed that omega-3 emulsion should not be considered only as a nutritional supplement but also as a clinically safe and potent cardioprotective adjunct during CPB.


A szívizom védelme a szívkoszorúér bypass beültetéses műtétek végrehajtásánál omega-3 többszörösen telítetlen zsírsavakkal való előzetes kezelés alkalmazásával.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23789288


2015-02-17 15:00:17


Veljović M1, Popadić A, Vukić Z, Ilić R, Trifunović Z, Antunović M, Mandarić V, Tisma S, Marković Z.

  • Aneszteziológiai Klinika és Intenzív Osztály Szívsebészet, Katonai Orvosi Akadémia, Belgrád, Szerbia milic1210@yahoo.com

HÁTTÉR/CÉLKITŰZÉS:

Annak ellenére, hogy a szívkoszorúér bypass beültetéses műtétek (CABG) jelentős haladást hoztak a közelmúltban, a szívműködés mesterséges leállítása és a szív-tüdő bypass (CPB) műtétek még mindig összefüggésbe hozhatók a szívizomzat károsodásával. Következésképpen erőfeszítések történtek újabban, hogy meg lehessen javítani a CPB eredményeket glükóz-inzulin-kálium beadásával, adenozin, Ca(2+)-csatorna antagonistával (ellenszerrel? – M.M.), L-argininnel, N-acetilciszteinnel, koenzim Q10-zel, diazoxiddal, Na+/H+ csere  gátlóval, de az eredmények nem feleltek meg a várakozásoknak. Mivel az omega-3 többszöröse telítetlen zsírsavak (PUFA-k) jelentős szívvédő hatást mutattak a klinikai kutatásokat megelőzően, kísérletünk célja az volt, hogy ellenőrizzük ezek hatását az ischemiás újra-átáramoltatáskor szerzett sérülésekre a CPB-s páciensekre.

MÓDSZEREK:

Ezt a  kilátásba helyezett, szúrópróbaszerűen ellenőrizni kívánt, placebóval is ellenőrzött kísérletet két, egymással párhuzamos csoportban végeztük el. A pácienseket a CABG műtéthez előzetesen véletlenszerűen válogattuk ki, de esetlegesen kaptak vagy műtét előtti intravénás omega-3 PUFA.infúziót (n = 20), vagy ugyanolyan mennyiségű 0,9 %-os sóoldat infúziót (n = 20). A vérmintákat  szimultán gyűjtöttük be a radiális artériából (= alkari verőér) és a koronáriás szinuszból, mielőtt elkezdtük volna a CPB-t, valamint 10, 20 és 30 perccel az aortás keresztkapocs kibocsátása után. A tejsav kivonást/kiválasztást és a szívizom oxigén kivonását kiszámítottuk és összehasonlítottuk a két csoport között. A troponin (!) szintjét (TnT) és a kreatin kináz.miokardiális szalagot (CK-MB) meghatároztuk azelőtt, hogy elkezdtük volna a CPB műtétet, valamint 4 órával és 24 órával a műtétet követően.

EREDMÉNYEK:

A  két csoport páciensei között hasonlóak voltak a demográfiai és operációs jellemzők, beleértve a CPB és aortás keresztkapocs idejét is. A tejsav kiválasztás 10 és 20 perccel az aortás keresztkapocs kibocsátási ideje után negatív értékeket mutatott a kontroll csoportban, viszont pozitív értékeket a PUFA-csoport esetében, statisztikailag jelentős eltérésekkel (-19.6% szemben a 7.9%; p < 0.0001 és -19.9% szemben a 8.2%; p < 0.0008, egyik, illetve másik esetben). A tejsav kiválasztás 30 perccel az újra átáramoltatást követően nem volt statisztikailag eltérő a két csoport páciensei között (6.9% kontra 4.2%; p < 0.54). Az oxigén kivonás a PUFA-csoportban statisztikailag jelentősen magasabb volt, összehasonlítva a kontroll csoporttal 10, 20 és 30 perccel az újraáramoltatás után (35.5% kontra 50.4%, p < 0.0004; 25.8 % kontra 48.7%, p < 0.0001 és 25.8% kontra 45.6%, illetve p < 0.0002). A TnT szintje 4 órával, illetve 24 órával a CPB után jelentősen magasabb volt a kontroll csoportban, összehasonlítva a PUFA csoporttal , statisztikailag jelentős különbségeket mutatott (11.4 kontra 6.6, p < 0.009 illetve 12.7 kontra 5.9, p < 0.008). A CK-MB szintje 4 órával a CPB után jelentősen magasabb volt a kontroll csoportban, összehasonlítva a PUFA csoporttal (61.9 kontra 37.7, p < 0.008), de ennek szintje a CPB után 24 órával nem volt statisztikailag eltérő a két csoport között (58.9 kontra 40.6, p < 0.051).

KÖVETKEZTETÉS

 Az omega-3 kezelés, mikor műtét előtt alkalmazták, előmozdította az anyagcsere korai helyreállását a szívben a kiválasztott CABG után, valamint megjavította a szívizom védelmét. Ez a kísérlet kimutatta, hogy az omega-3 emulziót nemcsak táplálék-kiegészítőnek lehet tekinteni, hanem klinikailag biztonságos és hatékony szívvédő adaléknak is a CPB-k alatt.

PMID: Publikálva:

23789288

[PubMed - indexed for MEDLINE]


QR-CODE

Download image: Right click, "Image save as..."