Myocardial protection during elective coronary artery bypasses grafting by pretreatment with omega-3 polyunsaturated fatty acids.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23789288


2015-02-17 15:00:17


BACKGROUND/AIM:

Despite recent advances in coronary artery bypass grafting (CABG), cardioplegic cardiac arrest and cardiopulmonary bypass (CPB) are still associated with myocardial injury. Accordingly, the efforts have been made lately to improve the outcome of CPB by glucose-insulin-potassium, adenosine, Ca(2+)-channel antagonists, L-arginine, N-acetylcysteine, coenzyme Q10, diazoxide, Na+/H+ exchange inhibitors, but with an unequal results. Since omega-3 polyunsatutated fatty acids (PUFAs) have shown remarkable cardioprotection in preclinical researches, the aim of our study was to check their effects in prevention of ischemia reperfusion injury in patients with CPB.

METHODS:

This prospective, randomized, placebo-controlled study was performed with parallel groups. The patients undergoing elective CABG were randomized to receive preoperative intravenous omega-3 PUFAs infusion (n = 20) or the same volume of 0.9% saline solution infusion (n = 20). Blood samples were collected simultaneously from the radial artery and the coronary sinus before starting CPB and at 10, 20 and 30 min after the release of the aortic cross clamp. Lactate extraction/excretion and myocardial oxygen extraction were calculated and compared between the two groups. The levels of troponin I (TnT) and creatine kinase-myocardial band (CK-MB) were determined before starting CPB and 4 and 24 h postoperatively.

RESULTS:

Demographic and operative characteristics, including CPB and aortic cross-clamp time, were similar between the two groups of patients. The level of lactate extraction 10 and 20 min after aortic cross-clamp time has shown negative values in the control group, but positive values in the PUFAs group with statistically significant differences (-19.6% vs 7.9%; p < 0.0001 and -19.9% vs 8.2%; p < 0.0008, respectively). The level of lactate extraction 30 minutes after reperfusion was not statistically different between the two groups (6.9% vs 4.2%; p < 0.54). Oxygen extraction in the PUFAs group was statistically significantly higher compared to the control group after 10, 20 and 30 min of reperfusion (35.5% vs 50.4%, p < 0.0004; 25.8 % vs 48.7%, p < 0.0001 and 25.8% vs 45.6%, p < 0.0002, respectively). The level of TnT, 4 and 24 h after CPB, was significantly higher in the control group compared to PUFAs group, with statistically significant differences (11.4 vs 6.6, p < 0.009 and 12.7 vs 5.9, p < 0.008, respectively). The level of CK-MB, 4 h after CPB, was significantly higher in the control group compared to PUFAs group (61.9 vs 37.7, p < 0.008), but its level, 24 h after CPB, was not statistically different between the two groups (58.9 vs 40.6, p < 0.051).

CONCLUSION:

Treatment with omega-3 PUFAs administered preoperatively promoted early metabolic recovery of the heart after elective CABG and improved myocardial protection. This study showed that omega-3 emulsion should not be considered only as a nutritional supplement but also as a clinically safe and potent cardioprotective adjunct during CPB.


Efficacy of dietary hempseed oil in patients with atopic dermatitis.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16019622


2015-02-17 14:28:48


BACKGROUND:

Hempseed oil is a rich and balanced source of omega-6 and omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs). Anecdotal evidence indicated that dietary hempseed oil might be useful in treating symptoms of atopic dermatitis.

PATIENTS AND METHODS:

Dietary hempseed oil and olive oil were compared in a 20-week randomized, single-blind crossover study with atopic patients. Fatty acid profiles were measured in plasma triglyceride, cholesteryl and phospholipid fractions. A patient questionnaire provided additional information on skin dryness, itchiness and usage of dermal medications. Skin transepidermal water loss (TEWL) was also measured.

RESULTS:

Levels of both essential fatty acids (EFAs), linoleic acid (18:2n6) and alpha-linolenic acid (18:3n3), and gamma-linolenic acid (GLA; 18:3n6) increased in all lipid fractions after hempseed oil, with no significant increases of arachidonic acid (20:4n6) in any lipid fractions after either oil. Intra-group TEWL values decreased (p=0.074), qualities of both skin dryness and itchiness improved (p=0.027) and dermal medication usage decreased (p=0.024) after hempseed oil intervention.

CONCLUSIONS:

Dietary hempseed oil caused significant changes in plasma fatty acid profiles and improved clinical symptoms of atopic dermatitis. It is suggested that these improvements resulted from the balanced and abundant supply of PUFAs in this hempseed oil.


A szívizom védelme a szívkoszorúér bypass beültetéses műtétek végrehajtásánál omega-3 többszörösen telítetlen zsírsavakkal való előzetes kezelés alkalmazásával.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23789288


2015-02-17 15:00:17


Veljović M1, Popadić A, Vukić Z, Ilić R, Trifunović Z, Antunović M, Mandarić V, Tisma S, Marković Z.

  • Aneszteziológiai Klinika és Intenzív Osztály Szívsebészet, Katonai Orvosi Akadémia, Belgrád, Szerbia milic1210@yahoo.com

HÁTTÉR/CÉLKITŰZÉS:

Annak ellenére, hogy a szívkoszorúér bypass beültetéses műtétek (CABG) jelentős haladást hoztak a közelmúltban, a szívműködés mesterséges leállítása és a szív-tüdő bypass (CPB) műtétek még mindig összefüggésbe hozhatók a szívizomzat károsodásával. Következésképpen erőfeszítések történtek újabban, hogy meg lehessen javítani a CPB eredményeket glükóz-inzulin-kálium beadásával, adenozin, Ca(2+)-csatorna antagonistával (ellenszerrel? – M.M.), L-argininnel, N-acetilciszteinnel, koenzim Q10-zel, diazoxiddal, Na+/H+ csere  gátlóval, de az eredmények nem feleltek meg a várakozásoknak. Mivel az omega-3 többszöröse telítetlen zsírsavak (PUFA-k) jelentős szívvédő hatást mutattak a klinikai kutatásokat megelőzően, kísérletünk célja az volt, hogy ellenőrizzük ezek hatását az ischemiás újra-átáramoltatáskor szerzett sérülésekre a CPB-s páciensekre.

MÓDSZEREK:

Ezt a  kilátásba helyezett, szúrópróbaszerűen ellenőrizni kívánt, placebóval is ellenőrzött kísérletet két, egymással párhuzamos csoportban végeztük el. A pácienseket a CABG műtéthez előzetesen véletlenszerűen válogattuk ki, de esetlegesen kaptak vagy műtét előtti intravénás omega-3 PUFA.infúziót (n = 20), vagy ugyanolyan mennyiségű 0,9 %-os sóoldat infúziót (n = 20). A vérmintákat  szimultán gyűjtöttük be a radiális artériából (= alkari verőér) és a koronáriás szinuszból, mielőtt elkezdtük volna a CPB-t, valamint 10, 20 és 30 perccel az aortás keresztkapocs kibocsátása után. A tejsav kivonást/kiválasztást és a szívizom oxigén kivonását kiszámítottuk és összehasonlítottuk a két csoport között. A troponin (!) szintjét (TnT) és a kreatin kináz.miokardiális szalagot (CK-MB) meghatároztuk azelőtt, hogy elkezdtük volna a CPB műtétet, valamint 4 órával és 24 órával a műtétet követően.

EREDMÉNYEK:

A  két csoport páciensei között hasonlóak voltak a demográfiai és operációs jellemzők, beleértve a CPB és aortás keresztkapocs idejét is. A tejsav kiválasztás 10 és 20 perccel az aortás keresztkapocs kibocsátási ideje után negatív értékeket mutatott a kontroll csoportban, viszont pozitív értékeket a PUFA-csoport esetében, statisztikailag jelentős eltérésekkel (-19.6% szemben a 7.9%; p < 0.0001 és -19.9% szemben a 8.2%; p < 0.0008, egyik, illetve másik esetben). A tejsav kiválasztás 30 perccel az újra átáramoltatást követően nem volt statisztikailag eltérő a két csoport páciensei között (6.9% kontra 4.2%; p < 0.54). Az oxigén kivonás a PUFA-csoportban statisztikailag jelentősen magasabb volt, összehasonlítva a kontroll csoporttal 10, 20 és 30 perccel az újraáramoltatás után (35.5% kontra 50.4%, p < 0.0004; 25.8 % kontra 48.7%, p < 0.0001 és 25.8% kontra 45.6%, illetve p < 0.0002). A TnT szintje 4 órával, illetve 24 órával a CPB után jelentősen magasabb volt a kontroll csoportban, összehasonlítva a PUFA csoporttal , statisztikailag jelentős különbségeket mutatott (11.4 kontra 6.6, p < 0.009 illetve 12.7 kontra 5.9, p < 0.008). A CK-MB szintje 4 órával a CPB után jelentősen magasabb volt a kontroll csoportban, összehasonlítva a PUFA csoporttal (61.9 kontra 37.7, p < 0.008), de ennek szintje a CPB után 24 órával nem volt statisztikailag eltérő a két csoport között (58.9 kontra 40.6, p < 0.051).

KÖVETKEZTETÉS

 Az omega-3 kezelés, mikor műtét előtt alkalmazták, előmozdította az anyagcsere korai helyreállását a szívben a kiválasztott CABG után, valamint megjavította a szívizom védelmét. Ez a kísérlet kimutatta, hogy az omega-3 emulziót nemcsak táplálék-kiegészítőnek lehet tekinteni, hanem klinikailag biztonságos és hatékony szívvédő adaléknak is a CPB-k alatt.

PMID: Publikálva:

23789288

[PubMed - indexed for MEDLINE]


Az étkezési kendermagolaj hatékonysága az atópiás dermatitiszben (krónikusan fennálló bőrgyulladás, amely a veleszületett allergiás hajlam alapján fejlődik ki) szenvedő betegeknél

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16019622


2015-02-17 14:28:48


Callaway J1, Schwab U., Harvima I., Halonen P., Mykkänen O., Hyvönen P. Järvinen T.

1Department of Pharmaceutical Chemistry, University of Kuopio, [Gyógyszerészeti Kémiai Tanszék, Kuopi-i Egyetem], Finnország callaway@uku.fi

HÁTTÉR: A kendermagolaj az omega-6 és az omega-3 többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA – polyunsaturated fatty acids) gazdag és kiegyensúlyozott forrása. Nem hivatalos tudományos bizonyítékok arra utalnak, hogy az étkezési kendermagolaj hatásos lehet az atópiás dermatitisz kezelésére.

BETEGEK ÉS ELJÁRÁSOK: az étkezési kendermag olajat és az olíva olajat egy 20 hetes, a betegeket véletlenszerűen csoportba osztó, egyszeresen vak, keresztezett vizsgálat során hasonlították össze atópiás pácienseknél. A zsírsav profilokat mérték a plazma trigliceridben, a koleszterinben és a foszfolipid frakciókban. Egy betegek számára készült kérdőív további információkkal szolgált a bőr szárazságát, a viszketegséget és a bőrgyógyászati készítmények használatát illetően. Szintén mérték a bőr transzepidermális vízveszteségét (TEWL – transepidermal water loss = bőrön keresztüli vizvesztés).

EREDMÉNYEK: az esszenciális zsírsavak (EFA-k – essential fatty acids), a linolénsav (18:2n6) és az alfa-linolénsav (18:3n3) és a gamma- linolénsav (GLA 18:3n6) szintjei valamennyi zsír frakcióban növekedtek a kendermag olaj alkalmazását követően, viszont egyik olaj esetében sem volt számottevő az arachidonsav (20:4n6) növekedés a zsírfrakciókban. A csoporton belüli transzepidermális vízveszteségi (TEWL) értékek csökkentek (p = 0,074), csökkent a bőrszárazság és a viszketegség mértéke is (p = 0,027), és mérséklődött a bőrgyógyászati készítmények használata (p = 0,024) a kendermagolajjal történő beavatkozást követően.

KÖVETKEZTETÉSEK: az étkezési kendermagolaj jelentős változásokat idézett elő a plazma zsírsav profilokban és javította az atópiás dermatitisz klinikai tüneteit. A feltételezések szerint ezek a javulások a kendermagolajban kiegyensúlyozott és bőséges mennyiségben megtalálható többszörösen telítetlen zsírsavaknak tudhatóak be.


A meleg természetű [Mizadj] étrend immunmoduláló (az immunrendszer erősítésével a szervezet öngyógyító tevékenységét beindító) és terápiás hatásai, valamint közös táplálék kiegészítőként kendermag- és liget szépe olajjal történő beavatkozás szklerózis mul

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24050582


2015-02-17 14:13:19


Rezapour-Firouzi S.1, Arefhosseini SR., Mehdi F. Meranghiz EM, Baradaran B., Sadeghihokmabad E., Mostafaei S., Fazljou SM, Torbati MA, Sanaie S, Zamani F.

1Neurosciences Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran; School of Nutrition and Health, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran  [Idegtudományi Kutató Központ, Tabriz-i Orvostudományi Egyetem, Tabriz, Iran; Táplálkozástudományi és Egészségügyi Kar, Tabriz-i Orvostudományi Egyetem, Tabriz, Iran. E-mail cím: s.rfirozi@gmail.com

HÁTTÉR: A szklerózis multiplex (SM) a leginkább idült és gyulladásos rendellenesség. Korlátozott hatékonysága és káros mellékhatásai miatt új terápiás és védő anyagok azonosítására van szükség. Ennek a kutatásnak az a célja, hogy értékelje a kendermag- és a liget szépe olaj, valamint a meleg természetű [Mizadj garam] étrendi beavatkozás lehetséges terápiás hatásait az olyan szklerózis multiplex-ben szenvedő betegeknél, akiknél váltják egymást a betegség javulásának és visszaesésének szakaszai (RRMS = relapsing-remitting multiple sclerosis = szklerózis multiplex egymást váltó visszaeséses – javulási szakaszokkal].

 

ELJÁRÁSOK ÉS ANYAGOK: Ebben a kettős vak, véletlenszerű kísérletben 100 szklerózis multiplexes beteget, akiknél a betegség kiterjedtségének állapota az EDSS skálán < 6 volt (EDSS = Expanded Disability Status Scale = szklerózis multiplexes betegeknél a betegség kiterjedtségének állapotskálája), 3 csoportba osztottak:

  • az „A Csoport”, amely együttes táplálék kiegészítésként kendermag- és liget szépe olajat kapott és csípős étrendet tanácsoltak nekik;
  • a „B Csoport”, amely olíva olajat kapott, és
  • a „C Csoport”, amely együttes táplálék kiegészítő olajakat kapott.

 

A Mizadj-ot, a betegség klinikai kiterjedtségének állapota, a visszaesési arány, valamint immunológiai tényezők (IL-4: interleukin-4, IFN-y: interferon gamma és IL-17: interleukin-17) kerültek értékelésre a kiinduláskor és 6 hónap elteltével.

EREDMÉNYEK: A követéses középérték 180 ± 2,9 standard eltéréses nap volt (65 fő, ebből 23 férfi és 42 nő, életkoruk 34,25 ± 8,07 év, a betegség tartama 6,80 ± 4,33 év). A kiinduláskori kutatási paraméterekben nem volt jelentős eltérés. 6 hónap elteltével az A és C csoportnál szignifikáns javulást találtak a Mizadj-ban, a betegség kiterjedtségének állapotában és a visszaesési arányban, míg a visszaesési arányt tekintve a B csoport a szignifikáns romlás határán volt. A beavatkozást követően az immunológiai paraméterek javulást mutattak az A és a C csoportban, míg állapotrosszabbodást a B csoportban.

KÖVETKEZTETÉS: A kendermag- és a liget szépe olajjal történő táplálék kiegészítésnek és a meleg természetű étrendnek jótékony hatásai voltak az olyan szklerózis multiplexben szenvedő betegekre, akiknél váltják egymást a javulási-visszaesési szakaszok, és ezt immunológiai eredmények is megerősítettek.


QR-CODE

Download image: Right click, "Image save as..."