EFFECTS OF FLAVIN7 ON ALLERGEN INDUCED HYPERREACTIVITY OF AIRWAYS

forrás: http://medpublics.com/docs/EFFECTS_OF_FLAVIN_7.pdf


2021-01-21 14:23:43


Some studies have suggested that the polyphenolic compounds might reduce the occurrence of asthma symptoms. The aim of our experiments was to evaluate the effects of 21 days of the flavonoid Flavin7 administration on experimentally induced airway inflammation in ovalbumin-sensitized guinea pigs. We assessed tracheal smooth muscle reactivity by an in vitro muscle-strip method; changes in airway resistance by an in vivo plethysmographic method; histological picture of tracheal tissue; and the levels of interleukin 4 (IL-4), and interleukin 5 (IL-5) in bronchoalveolar lavage fluid (BALF). Histological investigation of tracheal tissue and the concentrations of the inflammatory cytokines IL-4 and IL-5 in BALF were used as indices of airway inflammation. Administration of Flavin7 caused a significant decrease of specific airway resistance after histamine nebulization and a decline in tracheal smooth muscle contraction amplitude in response to bronchoconstricting mediators. Flavin7 minimized the degree of inflammation estimated on the basis of eosinophil calculation and IL-4 and IL-5 concentrations. In conclusion, administration of Flavin7 showed bronchodilating and anti-inflammatory effects on allergen-induced airway inflammation.


A Flavin7 hatásai a légutak allergén által előidézett hiperreaktivitására

forrás: http://medpublics.com/docs/EFFECTS_OF_FLAVIN_7.pdf


2021-01-21 14:23:43


Néhány kutatás szerint a polifenol vegyületek csökkenthetik az asztma tüneteinek előfordulását. Kísérletünk célja annak értékelése volt, hogy milyen hatásai vannak a Flavin7 flavonoid 21 napon keresztül történő beadásának a kísérleti úton előidézett légúti gyulladásra ovalbumin-szenzibilizált tengeri malacoknál. Értékeltük a légcső simaizom reaktivitást egy in vitro simaizom szalag módszerrel; a légúti ellenállás változásait pedig egy in vivo pletiszmografikus módszerrel; a légcső szövet hisztológiai képét; valamint az interleukin 4 (IL-4) és interleukin 5 szinteket (IL-5) a bronchoalveoláris mosó folyadékban (BALF). A légcsőszövet hisztológiai vizsgálatát és az IL-4 és IL-5 gyulladáskeltő citokinek BALF-ban lévő koncentrációit használtuk a légúti gyulladás indexeiként. A Flavin7 beadása a specifikus légúti ellenállás szignifikáns csökkenését okozta hisztamin porlasztást követően és csökkentette a légcső simaizom összehúzódási amplitúdót, válaszul a hörgőszűkület mediátorokra. A Flavin7 minimalizálta a gyulladás fokát, amelyet az eozinofil számítás, valamint az IL-4 és IL-5 koncentrációk alapján becsültünk. Következtetésképpen a Flavin7 beadása hörgőtágító és gyulladásgátló hatásokat mutatott az allergének által előidézett légúti gyulladásra.  


QR-CODE

Download image: Right click, "Image save as..."