Effect of two doses of a mixture of soluble fibres on body weight and metabolic variables in overweight or obese patients: a randomised trial.

forrĂĄs: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18031592


2014-05-28 11:24:04


The aim of the study was to compare the effect of the administration of a mixture of fibres on body weight-loss, satiety, lipid profile and glucose metabolism. We included 200 overweight or obese patients in a parallel, double-blind, placebo-controlled clinical trial, who were randomised to receive, in the context of an energy-restricted diet for a period of 16 weeks, a mixed fibre dose (3 g Plantago ovata husk and 1 g glucomannan) twice (b.i.d. group) or three times daily (t.i.d. group) or placebo. Weight change was the primary efficacy endpoint. Satiety, dietary compliance, lipid profile, glucose tolerance, insulin resistance and high-sensitivity C-reactive protein were secondary endpoints. Weight loss tended to be higher after both doses of fibre (-4.52 (SD 0.56) and -4.60 (SD 0.55) kg) than placebo (-0.79 (SD 0.58) kg); the differences in changes between groups were not statistically significant. Postprandial satiety increased in both fibre groups compared to the placebo. The differences between groups in LDL-cholesterol levels were significant (P = 0.03), with greater reductions in the two fibre-supplemented groups (-0.38 (SD 0.10) and -0.24 (SD 0.09) mmol/l in the b.i.d. and t.i.d. groups v. -0.06 (SD 0.09) mmol/l in placebo group). A similar pattern was observed for changes in total cholesterol:HDL-cholesterol and HDL-cholesterol:LDL-cholesterol ratios. Interventions were well tolerated and had no effects on HDL-cholesterol, glucose and insulinconcentrations, glucose tolerance or high-sensitivity C-reactive protein. In conclusion, a 16-week dietary supplement of soluble fibre in overweight or obese patients was well tolerated, induced satiety and had beneficial effects on some CVD risk factors, the most important of which was a significant decrease in plasma LDL-cholesterol concentrations.


OldhatĂł rost keverĂ©k kĂ©t adagjĂĄnak hatĂĄsa a testsĂșlyra Ă©s az anyagcsere vĂĄltozĂłk a tĂșlsĂșlyos vagy elhĂ­zott betegek esetĂ©ben: vĂ©letlenszerƱ vizsgĂĄlat.

forrĂĄs: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18031592


2014-05-28 11:24:04


A kutatĂĄs cĂ©lja az volt, hogy összehasonlĂ­tsuk egy rostkeverĂ©k bevitelĂ©nek hatĂĄsĂĄt a testsĂșlyvesztĂ©sre, a jĂłllakottsĂĄg-telĂ­tettsĂ©g Ă©rzetre, a zsĂ­r profilra Ă©s a glukĂłz anyagcserĂ©re. 200 tĂșlsĂșlyos vagy elhĂ­zott pacienst vontunk be egy pĂĄrhuzamos, kettƑs-vak, placeboval ellenƑrzött klinikai vizsgĂĄlatba. Egy 16 hĂ©ten ĂĄt tartĂł, energiaszegĂ©ny Ă©trenddel összekapcsolva a pĂĄciensek – vĂ©letlenszerƱ kivĂĄlasztĂĄs sorĂĄn - naponta kĂ©tszer (b.i.d.- bis in die - kĂ©tszeres csoport) vagy hĂĄromszor (t.i.d. –ter in die - hĂĄromszoros csoport) egy adag rostkeverĂ©ket (3g egyiptomi ĂștifƱ maghĂ©jat Ă©s 1 g glucomannant), vagy placebot kaptak.

Az elsƑdleges hatĂ©konysĂĄgi vĂ©gpont a testsĂșlyvĂĄltozĂĄs volt.  A telĂ­tettsĂ©gĂ©rzĂ©s, az Ă©trenddel valĂł elĂ©gedettsĂ©g, a zsĂ­r profil, a glukĂłz tolerancia, az inzulin rezisztencia Ă©s a magas Ă©rzĂ©kenysĂ©gƱ C-reaktĂ­v protein (CRP) voltak a mĂĄsodlagos vĂ©gpontok. MindkĂ©t csoportban, ahol rostot kaptak a pĂĄciensek, a sĂșlyvesztĂ©s nagyobb volt [-4,52 kg (standard eltĂ©rĂ©s 0,56) Ă©s -4,60 kg (standard eltĂ©rĂ©s 0,55)], mint abban a csoportban, ahol placebot kaptak [(-0,79 kg (standard eltĂ©rĂ©s 0,58)].  A kĂ©t, rostot fogyasztĂł csoport esetĂ©ben a vĂĄltozĂĄsokban az eltĂ©rĂ©s statisztikailag nem volt szignifikĂĄns. A placebo csoporttal összehasonlĂ­tva az Ă©tkezĂ©s utĂĄni telĂ­tettsĂ©gĂ©rzĂ©s mindkĂ©t, rosttal kezelt csoportnĂĄl növekedett. A csoportok LDL koleszterin szintjei közötti kĂŒlönbsĂ©gek jelentƑsek voltak (P=0,03). Nagyobb mĂ©rtĂ©kƱ csökkenĂ©s következett be a kiegĂ©szĂ­tƑkĂ©nt rostos tĂĄplĂĄlĂ©kot is fogyasztĂł csoportoknĂĄl [-0,38 mmol/l (standard eltĂ©rĂ©s 0,10) a rostot naponta kĂ©t adagban fogyasztĂł Ă©s -0,24 mmol/l (standard eltĂ©rĂ©s 0,09) a rostot naponta hĂĄrom adagban fogyasztĂł csoport esetĂ©ben, szemben a placebo csoport  -0,06 mmol/l-jĂ©vel  (standard eltĂ©rĂ©s 0,09)]. HasonlĂł minta volt megfigyelhetƑ a teljes koleszterin/HDL koleszterin, illetve HDL koleszterin/LDL koleszterin arĂĄnyok vĂĄltozĂĄsaiban is. A pĂĄciensek a beavatkozĂĄsokat jĂłl tƱrtĂ©k, Ă©s azoknak nem volt hatĂĄsuk a HDL koleszterin-, a glukĂłz- Ă©s az inzulin koncentrĂĄciĂłkra, a glukĂłz toleranciĂĄra Ă©s a magas Ă©rzĂ©kenysĂ©gƱ C-reaktĂ­v proteinre. ÖsszegezĂ©skĂ©ppen elmondhatĂł, hogy egy 16 hĂ©ten ĂĄt tartĂł, oldhatĂł rostokkal törtĂ©nƑ Ă©trend kiegĂ©szĂ­tĂ©st a tĂșlsĂșlyos Ă©s az elhĂ­zott betegek jĂłl tolerĂĄltak, növelte a telĂ­tettsĂ©g Ă©rzĂ©st Ă©s jĂłtĂ©kony hatĂĄst gyakorolt a szĂ­v- Ă©s Ă©rrendszeri rizikĂłfaktorokra, amelyek közĂŒl a legfontosabb a plazma LDL koleszterin koncentrĂĄciĂłk jelentƑs mĂ©rtĂ©kƱ csökkenĂ©se.


Efectul a două doze de mixtură de fibre solubile asupra greutăƣii corporale Ɵi a variabilelor metabolice, la pacienƣii supraponderali Ɵi obezi : un test randomizat.

forrĂĄs: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18031592


2014-05-28 11:24:04


Scopul acestui studiu a fost de a compara efectele administrării unei mixturi de fibre asupra scăderii Ăźn greutate, saĆŁietăƣii, profilului lipidic Ɵi a metabolismului glucozei. Am inclus 200 de pacienĆŁi supraponderali sau obezi Ăźntr-un studiu clinic paralel, dublu orb, cu control placebo, aceƟtia fiind distribuiĆŁi aleatoriu pentru a primi o doză de fibre mixate (3g Plantago ovata husk Ɵi 1g glucomannan) de două ori (grupul b.i.d.) sau de trei ori (grupul t.i.d.) pe zi sau placebo, Ăźn contextul unei diete restrictive privitor la aportul energetic, pentru o perioadă de 16 săptămĂąni. Schimbările Ăźn greutate au reprezentat primul reper al eficacităƣii. SaĆŁietatea, adaptarea la dietă, profilul lipidic, toleranĆŁa la glucoză, rezistenĆŁa la insulină Ɵi proteina C reactivă Ăźnalt sensibilă, au fost  reperele de ordin doi. TendinĆŁa de pierdere Ăźn greutate a fost mai mare după ambele doze de fibre (-4,52 (SD 0,56) Ɵi -4,60 ( SD 0,55) kg) decĂąt la placebo (-0,79 (SD 0,58) kg); diferenĆŁele Ăźn schimbări Ăźntre grupuri nu au fost statistic semnificative. SaĆŁietatea post prandială a crescut Ăźn ambele grupuri cu fibre comparativ cu placebo. DiferenĆŁele dintre grupuri Ăźn nivelele de colesterol LDL au fost semnificative (P = 0,03), cu reduceri mai mari la grupurile cu suplimentare de fibre (-0,38 (SD 0,10) Ɵi -0,24 (SD 0,09) mmol/l la grupurile b.i.d Ɵi t.i.d versus  -0,06 (SD 0,09) mmol/l la grupul placebo). Un model similar a fost observat pentru schimbările Ăźn colesterolul total: colesterolul HDL Ɵi raportul: colesterol HDL/colesterol LDL. IntervenĆŁiile au fost bine tolerate Ɵi nu au avut efecte asupra colesterolului HDL, glucozei Ɵi concentraĆŁiilor de insulină, toleranĆŁei la glucoză sau asupra proteinei C Ăźnalt sensibilă. În concluzie, un supliment alimentar din fibre solubile aplicat la pacienĆŁii supraponderali sau obezi pe o perioadă de 16 săptămĂąni a fost bine tolerat, a indus saĆŁietatea Ɵi a avut efecte benefice  asupra unor factori de risc CVD, dintre care cel mai important a fost o diminuare Ăźn concentraĆŁiile de colesterol LDL plasmatic.


QR-CODE

Download image: Right click, "Image save as..."