Effect of two doses of a mixture of soluble fibres on body weight and metabolic variables in overweight or obese patients: a randomised trial.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18031592


2014-05-28 11:24:04


The aim of the study was to compare the effect of the administration of a mixture of fibres on body weight-loss, satiety, lipid profile and glucose metabolism. We included 200 overweight or obese patients in a parallel, double-blind, placebo-controlled clinical trial, who were randomised to receive, in the context of an energy-restricted diet for a period of 16 weeks, a mixed fibre dose (3 g Plantago ovata husk and 1 g glucomannan) twice (b.i.d. group) or three times daily (t.i.d. group) or placebo. Weight change was the primary efficacy endpoint. Satiety, dietary compliance, lipid profile, glucose tolerance, insulin resistance and high-sensitivity C-reactive protein were secondary endpoints. Weight loss tended to be higher after both doses of fibre (-4.52 (SD 0.56) and -4.60 (SD 0.55) kg) than placebo (-0.79 (SD 0.58) kg); the differences in changes between groups were not statistically significant. Postprandial satiety increased in both fibre groups compared to the placebo. The differences between groups in LDL-cholesterol levels were significant (P = 0.03), with greater reductions in the two fibre-supplemented groups (-0.38 (SD 0.10) and -0.24 (SD 0.09) mmol/l in the b.i.d. and t.i.d. groups v. -0.06 (SD 0.09) mmol/l in placebo group). A similar pattern was observed for changes in total cholesterol:HDL-cholesterol and HDL-cholesterol:LDL-cholesterol ratios. Interventions were well tolerated and had no effects on HDL-cholesterol, glucose and insulinconcentrations, glucose tolerance or high-sensitivity C-reactive protein. In conclusion, a 16-week dietary supplement of soluble fibre in overweight or obese patients was well tolerated, induced satiety and had beneficial effects on some CVD risk factors, the most important of which was a significant decrease in plasma LDL-cholesterol concentrations.


Oldható rost keverék két adagjának hatása a testsúlyra és az anyagcsere változók a túlsúlyos vagy elhízott betegek esetében: véletlenszerű vizsgálat.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18031592


2014-05-28 11:24:04


A kutatás célja az volt, hogy összehasonlítsuk egy rostkeverék bevitelének hatását a testsúlyvesztésre, a jóllakottság-telítettség érzetre, a zsír profilra és a glukóz anyagcserére. 200 túlsúlyos vagy elhízott pacienst vontunk be egy párhuzamos, kettős-vak, placeboval ellenőrzött klinikai vizsgálatba. Egy 16 héten át tartó, energiaszegény étrenddel összekapcsolva a páciensek – véletlenszerű kiválasztás során - naponta kétszer (b.i.d.- bis in die - kétszeres csoport) vagy háromszor (t.i.d. –ter in die - háromszoros csoport) egy adag rostkeveréket (3g egyiptomi útifű maghéjat és 1 g glucomannant), vagy placebot kaptak.

Az elsődleges hatékonysági végpont a testsúlyváltozás volt.  A telítettségérzés, az étrenddel való elégedettség, a zsír profil, a glukóz tolerancia, az inzulin rezisztencia és a magas érzékenységű C-reaktív protein (CRP) voltak a másodlagos végpontok. Mindkét csoportban, ahol rostot kaptak a páciensek, a súlyvesztés nagyobb volt [-4,52 kg (standard eltérés 0,56) és -4,60 kg (standard eltérés 0,55)], mint abban a csoportban, ahol placebot kaptak [(-0,79 kg (standard eltérés 0,58)].  A két, rostot fogyasztó csoport esetében a változásokban az eltérés statisztikailag nem volt szignifikáns. A placebo csoporttal összehasonlítva az étkezés utáni telítettségérzés mindkét, rosttal kezelt csoportnál növekedett. A csoportok LDL koleszterin szintjei közötti különbségek jelentősek voltak (P=0,03). Nagyobb mértékű csökkenés következett be a kiegészítőként rostos táplálékot is fogyasztó csoportoknál [-0,38 mmol/l (standard eltérés 0,10) a rostot naponta két adagban fogyasztó és -0,24 mmol/l (standard eltérés 0,09) a rostot naponta három adagban fogyasztó csoport esetében, szemben a placebo csoport  -0,06 mmol/l-jével  (standard eltérés 0,09)]. Hasonló minta volt megfigyelhető a teljes koleszterin/HDL koleszterin, illetve HDL koleszterin/LDL koleszterin arányok változásaiban is. A páciensek a beavatkozásokat jól tűrték, és azoknak nem volt hatásuk a HDL koleszterin-, a glukóz- és az inzulin koncentrációkra, a glukóz toleranciára és a magas érzékenységű C-reaktív proteinre. Összegezésképpen elmondható, hogy egy 16 héten át tartó, oldható rostokkal történő étrend kiegészítést a túlsúlyos és az elhízott betegek jól toleráltak, növelte a telítettség érzést és jótékony hatást gyakorolt a szív- és érrendszeri rizikófaktorokra, amelyek közül a legfontosabb a plazma LDL koleszterin koncentrációk jelentős mértékű csökkenése.


Efectul a două doze de mixtură de fibre solubile asupra greutăţii corporale şi a variabilelor metabolice, la pacienţii supraponderali şi obezi : un test randomizat.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18031592


2014-05-28 11:24:04


Scopul acestui studiu a fost de a compara efectele administrării unei mixturi de fibre asupra scăderii în greutate, saţietăţii, profilului lipidic şi a metabolismului glucozei. Am inclus 200 de pacienţi supraponderali sau obezi într-un studiu clinic paralel, dublu orb, cu control placebo, aceştia fiind distribuiţi aleatoriu pentru a primi o doză de fibre mixate (3g Plantago ovata husk şi 1g glucomannan) de două ori (grupul b.i.d.) sau de trei ori (grupul t.i.d.) pe zi sau placebo, în contextul unei diete restrictive privitor la aportul energetic, pentru o perioadă de 16 săptămâni. Schimbările în greutate au reprezentat primul reper al eficacităţii. Saţietatea, adaptarea la dietă, profilul lipidic, toleranţa la glucoză, rezistenţa la insulină şi proteina C reactivă înalt sensibilă, au fost  reperele de ordin doi. Tendinţa de pierdere în greutate a fost mai mare după ambele doze de fibre (-4,52 (SD 0,56) şi -4,60 ( SD 0,55) kg) decât la placebo (-0,79 (SD 0,58) kg); diferenţele în schimbări între grupuri nu au fost statistic semnificative. Saţietatea post prandială a crescut în ambele grupuri cu fibre comparativ cu placebo. Diferenţele dintre grupuri în nivelele de colesterol LDL au fost semnificative (P = 0,03), cu reduceri mai mari la grupurile cu suplimentare de fibre (-0,38 (SD 0,10) şi -0,24 (SD 0,09) mmol/l la grupurile b.i.d şi t.i.d versus  -0,06 (SD 0,09) mmol/l la grupul placebo). Un model similar a fost observat pentru schimbările în colesterolul total: colesterolul HDL şi raportul: colesterol HDL/colesterol LDL. Intervenţiile au fost bine tolerate şi nu au avut efecte asupra colesterolului HDL, glucozei şi concentraţiilor de insulină, toleranţei la glucoză sau asupra proteinei C înalt sensibilă. În concluzie, un supliment alimentar din fibre solubile aplicat la pacienţii supraponderali sau obezi pe o perioadă de 16 săptămâni a fost bine tolerat, a indus saţietatea şi a avut efecte benefice  asupra unor factori de risc CVD, dintre care cel mai important a fost o diminuare în concentraţiile de colesterol LDL plasmatic.


QR-CODE

Download image: Right click, "Image save as..."