Enhancement of recombinant myricetin on the radiosensitivity of lung cancer A549 and H1299 cells.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24650056


2014-04-15 12:41:59


Abstract

OBJECTIVE:

Myricetin, a common dietary flavonoid is widely distributed in fruits and vegetables, and is used as a health food supplement based on its immune function, anti-oxidation, anti-tumor, and anti-inflammatory properties. The aim of this study was to investigate the effects of myricetin on combination with radiotherapy enhance radiosensitivity of lung cancer A549 and H1299 cells.

METHODS:

A549 cells and H1299 cells were exposed to X-ray with or without myricetin treatment. Colony formation assays, CCK-8 assay, flow cytometry and Caspase-3 level detection were used to evaluate the radiosensitization activity of myricetin on cell proliferation and apoptosis in vitro. Nude mouse tumor xenograft model was built to assessed radiosensitization effect of myricetin in vivo.

RESULTS:

Compared with the exposed group without myricetin treatment, the groups treated with myricetin showed significantly suppressed cell surviving fraction and proliferation, increased the cell apoptosis and increased Caspase-3 protein expression after X-ray exposure in vitro. And in vivo assay, growth speed of tumor xenografts was significantly decreased in irradiated mice treated with myricetin.

CONCLUSIONS:

The study demonstrated both in vitro and in vivo evidence that combination of myricetin with radiotherapy can enhance tumor radiosensitivity of pulmonary carcinoma A549 and H1299 cells, and myricetin could be a potential radiosensitizer for lung cancer therapy.

VIRTUAL SLIDES:

The virtual slide(s) for this article can be found here: http://www.diagnosticpathology.diagnomx.eu/vs/5791518001210633.

 


A rekombináns myricetin növeli az A549 és H1299 tüdőrák sejtek sugárzásra való érzékenységét

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24650056


2014-04-15 12:41:59


Kivonat

CÉL: A myricetint - ami egy közönséges étkezési flavonoid és amely széles körben megtalálható gyümölcsökben és zöldségekben - táplálék kiegészítőként kerül alkalmazásra az egészségre gyakorolt immunológiai szerepe, valamint antioxidáns, rákellenes és gyulladás gátló tulajdonságai alapján. Ennek a tanulmánynak az volt a célja, hogy megvizsgálja a myricetin azon hatásait, hogy sugárterápiával kombinálva erősíti az A549 és H1299 tüdőrák sejtek besugárzásra való érzékenységét.

MÓDSZEREK: Az A549 és H1299 sejteket röntgensugárzásnak tettünk ki myricetin kezeléssel vagy a nélkül. Telepkialakulási próbák, CCK-8 (cell counting kit – sejtszámláló) próba, áramlásos cytometria és kaszpáz-3 szintmeghatározás került alkalmazásra azzal a céllal, hogy in vitro értékelésre kerüljön a myricetin besugárzásra érzékennyé tevő aktivitása a sejt burjánzás és a programozott sejthalál vonatkozásában. Szőrtelen egerekbe történő idegen ráksejt beültetési modell került kialakításra, hogy értékelni lehessen a myricetin sugárzásra érzékennyé tevő hatását in vivo.

 

EREDMÉNYEK: A myricetin kezelés nélküli sugárzásnak kitett csoportot összehasonlítva a myricetinnel kezelt csoporttal azt találtuk, hogy az utóbbi esetében jelentős mértékű csökkenés következett be a sejt túlélési hányadosban és sejtburjánzásban, megnövekedett a programozott sejthalál és emelkedett a kaszpáz-3 fehérje kifejeződés a röntgensugárnak történt kitevés után in vitro. Az in vivo tesztnél a beültetett idegen ráksejtek növekedése jelentős mértékben csökkent a myricetinnel kezelt besugárzott egereknél.

KÖVETKEZTETÉSEK: A vizsgálat mind in vitro, mind pedig in vivo bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a myricetinnel kombinált sugárterápia megnövelheti az A549 és H1299 tüdőráksejtek sugárzásra való érzékenységét és, hogy a myricetin potenciálisan sugárzásra érzékennyé tevő anyag lehet a tüdőrák terápiában.

VIRTUÁLIS KÉPEK: Ehhez a cikkhez virtuális kép(ek) a következő helyen találhatók:http:/www.diagnosticpathology.diagnomx.eu/vs/5791518001210633.


Îmbunătăţiri produse de miricetina obţinută prin recombinare, asupra radiosenzitivităţii celulelor canceroase ale plamânilor A549 şi H1299.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24650056


2014-04-15 12:41:59


OBIECTIVE:

Miricetina, o flavonoidă obiţnuită în alimentaţia zilnică, este pe larg răspândită în fructe şi legume, şi este folosită ca supliment alimentar pentru sănătate datorită  funcţiei sale imunitare şi a proprietăţilor anti-oxidante, anti-tumorale şi anti-inflamatorii. Scopul acestui studiu a fost acela de a investiga efectele miricetinei asupra îmbunătăţirii  radiosensibilităţii la radioterapie a celulelor canceroase de plămân A549 şi H1299.

METODE:

Celule A549 şi H1299 au fost expuse la raze X, cu şi fără tratament cu miricetină. Au fost folosite testul de formare a coloniei, testul CCK-8, citometria de flux şi determinarea nivelului de caspază 3, pentru a evalua acţiunea de radiosensibilizare a miricetinei asupra proliferării celulare şi apoptozei in vitro. A fost construit un model de tumoare xenotransplantată la şoarecii nuzi, pentru a testa efectul de radiosensibilizare al miricetinului in vivo.

REZULTATE

Prin comparaţie cu grupul expus la tratament fără miricetină, grupul tratat cu miricetină a arătat o supresie semnificativă a fracţiei de celule supravieţuitoare şi a proliferării, precum şi o creştere a apoptozei celulare şi a expresiei proteice a caspazei 3, după expunerea la raze X in vitro. De asemenea în testul făcut in vivo, viteza de creştere a tumorilor xenotransplantate a fost semnificativ diminuată la şoarecii iradiaţi trataţi cu miricetină.

CONCLUZII:

Studiul a demonstrat, atât in vitro cât şi in vivo, că miricetina combinată cu radioterapia poate îmbunătăţi radiosensibilitatea tumorală la celulele de carcinom pulmonar A549 şi H1299, şi că miricetina poate fi un potenţial radiosensibilizator pentru terapia cancerului de plămân.

SLIDE-URI VIRTUALE:

Slide-urile virtuale pentru acest articol pot fi găsite aici:


QR-CODE

Download image: Right click, "Image save as..."