Mobilization of bone marrow stem cells with StemEnhance improves muscle regeneration in cardiotoxin-induced muscle injury.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20404540


2014-02-18 09:59:19


Bone marrow-derived stem cells have the ability to migrate to sites of tissue damage and participate in tissue regeneration. The number of circulatingstem cells has been shown to be a key parameter in this process. Therefore, stimulating the mobilization of bone marrow stem cells may accelerate tissue regeneration in various animal models of injury. In this study we investigated the effect of the bone marrow stem cells mobilizer StemEnhance (SE), a water-soluble extract of the cyanophyta Aphanizomenon flos-aquae (AFA), on hematopoietic recovery after myeloablation as well as recovery from cardiotoxin-induced injury of the anterior tibialis muscle in mice. Control and SE-treated female mice were irradiated, and then transplanted with GFP(+) bone marrow stem cells and allowed to recover. Immediately after transplant, animals were gavaged daily with 300 mg/kg of SE in PBS or a PBS control. After hematopoietic recovery (23 days), mice were injected with cardiotoxin in the anterior tibialis muscle. Five weeks later, the anterior tibialis muscles were analyzed for incorporation of GFP(+) bone marrow-derived cells using fluorescence imaging. SE significantly enhanced recovery from cardiotoxin-injury. However, StemEnhance did not affect the growth of the animal and did not affect hematopoietic recovery after myeloablation, when compared to control. This study suggests that inducing mobilization of stem cells from the bone marrow is a strategy for muscle regeneration.


Effect of Reishi polysaccharides on human stem/progenitor cells.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21055951


2014-02-18 09:54:51


The polysaccharide fraction of Ganoderma lucidum (F3) was found to benefit our health in many ways by influencing the activity of tissue stem/progenitor cells. In this study, F3 was found to promote the adipose tissue MSCs' aggregation and chondrosphere formation, with the increase of CAM (N-CAM, I-CAM) expressions and autokine (BMP-2, IL-11, and aggrecan) secretions, in an in vitro chondrogenesis assay. In a stem cell expansion culture, it possesses the thrombopoietin (TPO) and GM-CSF like functions to enhance the survival/renewal abilities of primitive hematopoietic stem/progenitor cells (HSCs). F3 was found to promote the dendrite growth of blood mononuclear cells (MNCs) and the expression of cell adhesion molecules in the formation of immature dendritic cells (DC). On the other hand, F3 exhibited inhibitory effects on blood endothelial progenitor (EPC) colony formation, with concomitant reduction of cell surface endoglin (CD105) and vascular endothelial growth factor receptor-3 (VEGFR-3) marker expressions, in the presence of angiogenic factors. A further cytokine array analysis revealed that F3 indeed inhibited the angiogenin synthesis and enhanced IL-1, MCP-1, MIP-1, RANTES, and GRO productions in the blood EPC derivation culture. Collectively, we have demonstrated that the polysaccharide fraction of G. lucidum F3 exhibits cytokine and chemokine like functions which are beneficial to human tissue stem/progenitor cells by modulating their CAM expressions and biological activities. These findings provide us a better the observation that F3 glycopolysaccharides indeed possesses anti-angiogenic and immune-modulating functions and promotes hematopoietic stem/progenitor cell homing for better human tissue protection, reducing disease progression and health.


Effects of blue-green algae extracts on the proliferation of human adult stem cells in vitro: a preliminary study.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20037479


2014-02-18 09:40:41


BACKGROUND:

Adult stem cells are known to have a reduced restorative capacity as we age and are more vulnerable to oxidative stress resulting in a reduced ability of the body to heal itself. We have previously reported that a proprietary nutraceutical formulation, NT-020, promotes proliferation of human hematopoietic stem cells in vitro and protects stem cells from oxidative stress when given chronically to mice in vivo. Because previous reports suggest that the blue green algae, Aphanizomenon flos-aquae (AFA) can modulate immune function in animals, we sought to investigate the effects of AFA on human stem cells in cultures.

MATERIAL/METHODS:

Two AFA products were used for extraction: AFA whole (AFA-W) and AFA cellular concentrate (AFA-C). Water and ethanol extractions were performed to isolate active compounds for cell culture experiments. For cell proliferation analysis, human bone marrow cells or human CD34+ cells were cultured in 96 well plates and treated for 72 hours with various extracts. An MTT assay was used to estimate cellproliferation.

RESULTS:

We report here that the addition of an ethanol extract of AFA-cellular concentrate further enhances the stem cell proliferative action of NT-020 when incubated with human adult bone marrow cells or human CD34+ hematopoietic progenitors in culture. Algae extracts alone had only moderate activity in these stem cell proliferation assays.

CONCLUSIONS:

This preliminary study suggests that NT-020 plus the ethanol extract of AFA cellular concentrate may act to promote proliferation of human stem cell populations.


Mobilizarea celulelor stem ale măduvei osoase cu StemEnhance îmbunătăţeşte regenerarea musculară în cazul leziunilor musculare induse de cardiotoxine

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20404540


2014-02-18 09:59:19


Celulele stem derivate din măduva osoasă au abilitatea de a migra la locul unde se află leziunile tisulare şi de a participa la regenerarea ţesutului. Numărul de celule stem circulante s-a dovedit a fi un parametru cheie în acest proces. Prin urmare, stimularea mobilizării celulelor stem din măduva osoasă poate accelera regenerarea ţesutului la diferite tipuri de leziuni la animale. În acest studiu am investigat efectul mobilizatorului de celule stem din măduva osoasă StemEnhance (SE)​​, un extract solubil în apă din alga cianofită Aphanizomenon flos-aquae (AFA), asupra redresării hematopoietice după mieloablaţie, precum şi a recuperării după leziuni induse de cardiotoxine pe muşchiul tibial anterior la şoareci. Femelele şoareci de control, respectiv cele tratate cu SE, au fost iradiate şi apoi transplantate cu celule stem din măduva osoasă GFP(+) şi lăsate să se refacă. Imediat după transplant, animalele au fost hrănite prin gavaj zilnic cu 300 mg/kg de SE în PBS sau în  PBS de control. După recuperarea hematopoietică (23 zile), şoarecii au fost injectaţi cu cardiotoxine în muşchiul tibial anterior. Cinci săptămâni mai târziu, muşchii tibiali anteriori au fost analizaţi privitor la incorporarea celulelor stem GFP (+) derivate din măduva osoasă, cu ajutorul imagisticii prin fluorescenţă. SE a îmbunătăţit recuperarea după leziunile cauzate de cardiotoxine în mod semnificativ. Cu toate acestea, StemEnhance nu a afectat creşterea animalului şi nu a afectat recuperarea hematopoietică după mieloablaţie, în comparaţie cu grupul de control. Acest studiu sugerează că inducerea mobilizării celulelor stem din măduva osoasă este o strategie pentru regenerarea musculară.


Efectul polizaharidelor din Reishi asupra celulelor stem / progenitoare umane.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21055951


2014-02-18 09:54:51


Despre fracţiunea polizaharidică din Ganoderma lucidum (F3) s-a constatat că aduce beneficii sănătăţii noastre în multe moduri, prin influenţarea activităţii celulelor stem / progenitoare din ţesuturi. În acest studiu, s-a constatat despre F3 că stimulează agregarea ţesutului adipos MSC şi formarea condrosferei, cu creşterea expresiilor CAM (N-CAM, I-CAM), şi a secreţiilor autokine (BMP-2, IL-11, şi de agrecan), într-un test in vitro de condrogeneză. Într-o cultură în expansiune de celule stem, ea posedă funcţii de afinitate pentru trombopoietină (TPO) şi GM-CSF, care îmbunătăţesc abilităţile de supravieţuire/reînnoire ale celulelor stem/progenitoare primitive hematopoietice (HSCs). S-a constatat că F3 stimulează dezvoltarea dendritelor celulelor mononucleare din sânge (MNCs) şi expresia moleculelor de adeziune celulară în formarea celulelor dendritice imature (DC). Pe de altă parte, F3 a manifestat efecte inhibitoare asupra formării coloniei de progenitoare sangvine endoteliale (EPC), cu reducerea concomitentă a expresiei markerilor pentru endoglina de pe suprafaţă celulară (CD 105) şi pentru receptorul 3 al factorului de creştere al endoteliului vascular (VEGFR-3), în prezenţa factorilor angiogenici. O analiză ulterioară a secvenţelor de citokine a dezvăluit că,  F3 a inhibat, într-adevăr, sinteza angiogenă şi a îmbunătăţit producţia de IL-1, MCP-1, MIP-1,  RANTES, şi GRO în cultura derivată din sânge EPC. În mod colectiv, am demonstrat că fracţiunea de polizaharide ale G. lucidum F3 prezintă funcţii de afinitate pentru citokine şi chemokine, care sunt benefice pentru celulele stem/progenitoare din ţesuturile umane, prin modularea expresiilor lor CAM şi a activităţilor lor biologice. Aceste constatări ne confirmă că glicopolizaharidele F3,  dispun, într-adevăr de funcţii anti-angiogenice şi imunomodulatoare, şi stimulează relocarea celulelor stem/progenitoare hematopoietice pentru o mai bună protecţie a ţesuturilor umane, reducând progresia bolii.


QR-CODE

Download image: Right click, "Image save as..."