Inflammation and Colon Cancer

forrás: https://medpublics.com/docs/gyulladas_es


2022-05-04 12:19:43


The connection between inflammation and tumorigenesis is well-established and in the last decade has received a great deal of supporting evidence from genetic, pharmacological, and epidemiological data. Inflammatory bowel disease is an important risk factor for the development of colon cancer. Inflammation is also likely to be involved with other forms of sporadic as well as heritable colon cancer. The molecular mechanisms by which inflammation promotes cancer development are still being uncovered and could differ between colitis-associated and other forms of colorectal cancer. Recent work has elucidated the role of distinct immune cells, cytokines, and other immune mediators in virtually all steps of colon tumorigenesis, including initiation, promotion, progression, and metastasis. These mechanisms, as well as new approaches to prevention and therapy, are discussed in this review.

 


Gyulladás és vastagbélrák

forrás: https://medpublics.com/docs/gyulladas_es


2022-05-04 12:19:43


A gyulladás és a tumorgenezis közötti kapcsolat jól ismert, és az elmúlt évtizedben ezt számos, genetikai, farmakológiai és epidemiológiai adatokból származó bizonyíték támasztotta alá. A gyulladásos bélbetegség a vastagbélrák kialakulásának egyik fontos kockázati tényezője. A gyulladás valószínűleg a sporadikus és az öröklődő vastagbélrák más formáiban is szerepet játszik. Azok a molekuláris mechanizmusok, amelyek révén a gyulladás elősegíti a rák kialakulását, még feltáratlanok, és eltérőek lehetnek a vastagbélráknak a vastagbélgyulladással összefüggő, és más formái között. A közelmúltban végzett munkák megvilágították a különböző immunsejtek, citokinek és más immunmediátorok szerepét a vastagbél tumorgenezisének gyakorlatilag minden szakaszában, beleértve a tumorok kialakulását, promócióját, progresszióját és metasztázisát. Ez az áttekintés ezeket a mechanizmusokat, valamint a megelőzés és a terápia új megközelítéseit tárgyalja.  

 

Magyar nyelven: http://medpublics.com/docs/gyulladas_es_magyar.pdf

 


QR-CODE

Download image: Right click, "Image save as..."