Oligosaccharide and peptidoglycan of Ganoderma lucidum activate the immune response in human mononuclear cells.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22364151


2014-02-18 10:06:55


The acid-hydrolyzed fragments of Ganoderma lucidum polysaccharides (GLPS) obtained by Smith degradation were separated by size-exclusion chromatography into two major water-soluble fractions: peptidoglycans (GLPS-SF1) and oligosaccharides (GLPS-SF2). Both fractions induced CD69 in human peripheral blood mononuclear cells (hPB-MNCs), and they displayed distinct immunomodulating properties. GLPS-SF1, with a molecular weight of around 20 kDa, were heterogeneous peptidoglycans composed of glucose/mannose (4:1) that exhibited biological activities with Th1 cytokines IL-12, IL-2, TNF-α, and IFN-γ in hPB-MNCs and stimulated macrophage cytokine expression via Toll-like receptor 4 (TLR4) signaling. For GLPS-SF2, with a molecular weight of around several kilodaltons, its sugar sequence was elucidated by mass spectrometry (MS) and nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy as [-α-1,4-Glc-(β-1,4-GlcA)(3)-](n). This oligosaccharide displayed specific immune property with low monocyte induction, greatly stimulated cell activation and proliferation of NK and T cells. This oligosaccharide isolated from G. lucidumpolysaccharides with internal glucuronic acids/glucose repeat unit in a 3:1 ratio may be responsible for the active stimulation of NK and T cells.


Probing Lingzhi or Reishi medicinal mushroom Ganoderma lucidum (higher Basidiomycetes): a bitter mushroom with amazing health benefits.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23557365


2014-02-18 10:03:26


Ganoderma lucidum (Lingzhi or Reishi) is known as a bitter mushroom with remarkable health benefits. The active constituents found in mushrooms include polysaccharides, dietary fibers, oligosaccharides, triterpenoids, peptides and proteins, alcohols and phenols, mineral elements (such as zinc, copper, iodine, selenium, and iron), vitamins, and amino acids. The bioactive components found in the G. lucidum mushroom have numerous health properties to treat diseased conditions such as hepatopathy, chronic hepatitis, nephritis, hypertension, hyperlipemia, arthritis, neurasthenia, insomnia, bronchitis, asthma, gastric ulcers, atherosclerosis, leukopenia, diabetes, anorexia, and cancer. In spite of the voluminous literature available, G. lucidum is used mostly as an immune enhancer and a health supplement, not therapeutically. This review discusses the therapeutic potential of G. luidum to attract the scientific community to consider its therapeutic application where it can be worth pursuing.


A Ganoderma lucidum oligoszacharid és peptid-glikánja aktiválja az immunválaszt az emberi mononukleáris sejtekben.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22364151


2014-02-18 10:06:55


A Ganoderma lucidum poliszacaharidok savval aktivált töredékei/frakciói (GLPS) és amelyeket Smith-degradációval kaptunk, méret-kizárásos kromatográfisan szeparáltunk két fő, vízben oldható frakcióra: peptid-glikánokra (GLPS-SF1) és oligoszacharidokra (GLPS-SF2). Mindkét frakció CD69-et váltott ki az emberi perifériás vér mononukleáris sejtjeiben (hPB-MNCs), és ezek különböző immunmoduláló tulajdonságokat jeleztek. A GLPS-SF1, melynek molekulasúlya megközelítőleg 20 kDa heterogén peptid-glikánok voltak, melyek glükózból/mannózból (4:1) tevődtek össze, és amelyek biológiai aktivitást mutattak ki a Th1 citokinekkel IL-12, IL-2, TNF-α, és az IFN-γ in hPB-MNCs-ben, valamint stimulálták a makrofág (falósejtes) citokin expressziót a Toll-szerű receptoron keresztül 4 (TLR4) jelzés útján. A GLPS-SF2 esetében több kilodaltonos molekulasúlynál, annak cukor szekvenciája tömeg spektrometriásan (MS) volt megvilágosítva, valamint sejtmágneses rezonanciás (NMR) spektroszkópiával [-α-1,4-Glc-(β-1,4-GlcA)(3)-](n). Ez az oligoszacharid, mely specifikus immun tulajdonságokat mutatott ki alacsony monocita indukcióval, erősen stimulálta a sejtaktivációt és sejtszaporodást az NK és T sejtekben. Ez az oligoszacharid, melyet G. lucidum polysacharidokból izolálták belső glükózsavakkal/ glükóz ismétlő egységgel 3:1arányban, lehet felelős az NK és T sejtek aktív stimulálásáért.


A Lingzhi vagy Reishi gyógygombák Ganoderma lucidum tesztje (magasabb Bazidiomycetes): egy keserű gombaféle, melynek csodálatosan jótékony hatása van az egészségre.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23557365


2014-02-18 10:03:26


A Ganoderma lucidum (Lingzhi or Reishi) arról ismert, hogy egy keserű gombaféle, amelynek csodálatosan jótékony hatása van az egészségre. Azok a hatóanyagok, amelyeket ez a gomba tartalmaz, magukban foglalják a poliszacharidokat, étrendi rostokat, oligoszacharidokat, triterpenoidokat, peptideket és fehérjéket, alkoholokat és fenolokat, ásványi elemeket (mint pl. a cink, réz, jód, szelénium és vas), vitaminokat és aminosavakat. A G. lucidum gombában található bioaktív komponenseknek számos, egészségre jótékony hatása van, így kezelni lehet vele olyan betegségeket, mint a májbetegség, krónikus májgyulladás, vesegyulladás, magas vérnyomás, hiperglikémia, arthritis, neuraszténia, álmatlanság, légcsőhurut, asztma, gyomorfekélyek, agyérelmeszesedés, leukopénia, cukorbetegség, anorexia és rák. A több kötetnyi elérhető szakirodalom ellenére a G. lucidum gombát immunerősítőként használják leggyakrabban és táplálék-kiegészítőként, nem terápiaszerűen. Ez a tanulmány a G. lucidum lehetséges gyógyászati lehetőségeit vizsgálja, hogy fel lehessen hívni a tudós közösségek figyelmét annak mérlegelésére, hogyan lehetne alkalmazni a gombát gyógyászatilag, ahol csak érdemes és lehetséges.


Oligozaharidele şi peptidoglicanii din Ganoderma lucidum activează răspunsul imun în celulele mononucleare umane.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22364151


2014-02-18 10:06:55


Fragmentele hidrolizate cu acid ale polizaharidelor din Ganoderma Lucidum (GLPS), obţinute prin degradare Smith, au fost separate, prin cromatografie de excludere a mărimii, în două fracţii majore solubile în apă: peptidoglicani (GLPS-SF1) şi oligozaharide (GLPS-SF2). Ambele fracţiuni au indus CD69 în celulele umane mononucleare din sângele periferic (hPB-CMN), şi au demonstrat proprietăţi distincte imunomodulatoare. GLPS-SF1, cu o masă moleculară de aproximativ 20 kDa, au fost peptidoglicani heterogeni compuşi din glucoză/manoză (4:1), care au desfăşurat activităţi biologice cu citochinele Thl IL-12, IL-2, TNF-α, şi IFN-γ în hPB-CMN şi au stimulat expresia citochinei macrofage prin intermediul semnalizării receptorilor Toll-like 4 (TLR4). În cazul GLPS-SF2, cu o masă moleculară de aproximativ câţiva kilodaltoni, secvenţa sa de zahăr a fost elucidată prin spectrometrie de masă (MS) şi spectroscopie prin rezonanţă magnetică nucleară (RMN) ca fiind: [-α -1,4-Glc-(β-1,4-GlcA)(3)-](n). Această oligozaharidă a demonstrat proprietăţi imune specifice cu inducţie de monocite scăzută, stimulând în mare măsură activarea celulelor şi proliferarea celulelor NK şi T. Această oligozaharidă, izolată  de polizaharidele din G. lucidum cu  o fracţie  internă repetată de acizi glucuronici / glucoză în-un raport de 3:1, poate fi responsabilă pentru stimularea activă a celulelor NK şi T.


QR-CODE

Download image: Right click, "Image save as..."