Chemoprevention of intestinal tumorigenesis by the natural dietary flavonoid myricetin in APCMin/+ mice

forrás: https://www.oncotarget.com/article/11108/text/


2021-11-19 11:49:59


Myricetin is a natural dietary flavonoid compound. We evaluated the efficacy of myricetin against intestinal tumorigenesis in adenomatous polyposis coli multiple intestinal neoplasia (APCMin/+) mice. Myricetin was given orally once a day for 12 consecutive weeks. APCMin/+ mice fed with myricetin developed fewer and smaller polyps without any adverse effects. Histopathological analysis showed a decreased number of dysplastic cells and degree of dysplasia in each polyp. Immunohistochemical and western blot analysis revealed that myricetin selectively inhibits cell proliferation and induces apoptosis in adenomatous polyps. The effects of myricetin were associated with a modulation the GSK-3β and Wnt/β-catenin pathways. ELISA analysis showed a reduced concentration of pro-inflammatory cytokines IL-6 and PGE2 in blood, which were elevated in APCMin/+ mice. The effect of myricetin treatment was more prominent in the adenomatous polyps originating in the colon. Further studies showed that myricetin downregulates the phosphorylated p38 MAPK/Akt/mTOR signaling pathways, which may be the mechanisms for the inhibition of adenomatous polyps by myricetin. Taken together, our data show that myricetin inhibits intestinal tumorigenesis through a collection of biological activities. Given these results, we suggest that myricetin could be used preventatively to reduce the risk of developing colon cancers.


Enhancement of recombinant myricetin on the radiosensitivity of lung cancer A549 and H1299 cells.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24650056


2014-04-15 12:41:59


Abstract

OBJECTIVE:

Myricetin, a common dietary flavonoid is widely distributed in fruits and vegetables, and is used as a health food supplement based on its immune function, anti-oxidation, anti-tumor, and anti-inflammatory properties. The aim of this study was to investigate the effects of myricetin on combination with radiotherapy enhance radiosensitivity of lung cancer A549 and H1299 cells.

METHODS:

A549 cells and H1299 cells were exposed to X-ray with or without myricetin treatment. Colony formation assays, CCK-8 assay, flow cytometry and Caspase-3 level detection were used to evaluate the radiosensitization activity of myricetin on cell proliferation and apoptosis in vitro. Nude mouse tumor xenograft model was built to assessed radiosensitization effect of myricetin in vivo.

RESULTS:

Compared with the exposed group without myricetin treatment, the groups treated with myricetin showed significantly suppressed cell surviving fraction and proliferation, increased the cell apoptosis and increased Caspase-3 protein expression after X-ray exposure in vitro. And in vivo assay, growth speed of tumor xenografts was significantly decreased in irradiated mice treated with myricetin.

CONCLUSIONS:

The study demonstrated both in vitro and in vivo evidence that combination of myricetin with radiotherapy can enhance tumor radiosensitivity of pulmonary carcinoma A549 and H1299 cells, and myricetin could be a potential radiosensitizer for lung cancer therapy.

VIRTUAL SLIDES:

The virtual slide(s) for this article can be found here: http://www.diagnosticpathology.diagnomx.eu/vs/5791518001210633.

 


Dietary flavonoid fisetin: a novel dual inhibitor of PI3K/Akt and mTOR for prostate cancer management.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22842629


2014-02-18 10:10:50


Epidemiologic and case control population based studies over the past few decades have identified diet as an important determinant of cancerrisk. This evidence has kindled interest into research on bioactive food components and has till date resulted in the identification of many compounds with cancer preventive and therapeutic potential. Among such compounds has been fisetin (3,7,3',4'-tetrahydroxyflavone), a flavonol and a member of the flavonoid polyphenols that also include quercetin, myricetin and kaempferol. Fisetin is commonly found in many fruits and vegetables such as apples, persimmons, grapes, kiwis, strawberries, onions and cucumbers. We evaluated the effects of fisetin against melanoma and cancers of the prostate, pancreas and the lungs. Using prostate and lung adenocarcinoma cells, we demonstrated that fisetin acts as a dual inhibitor of the PI3K/Akt and the mTOR pathways. This is a significant finding considering the fact that mTOR is phosphorylated and its activation is more frequent in tumors with overexpression of PI3K/Akt. Dual inhibitors of PI3K/Akt and mTOR signaling have been suggested as valuable agents for treating such cancers. Here, we summarize our findings on the dietary flavonoid fisetin and its effects on cancer with particular focus on prostate cancer. Our observations and findings from other laboratories suggest that fisetin could be a useful chemotherapeutic agent that could be used either alone or as an adjuvant with conventional chemotherapeutic drugs for the management of prostate and other cancers.


A természetes étrendi flavonoid, a miricetin segítségével alkalmazott kemoprevenció a béldaganat kialakulására az APCMin/+ egerekben

forrás: https://www.oncotarget.com/article/11108/text/


2021-11-19 11:49:59


A miricetin egy természetes étrendi flavonoid vegyület. Kiértékeltük a miricetin hatékonyságát a béldaganat kialakulására nézve adenómás polip coli multiplex bélrákos (APCMin/+) egereken. A miricetint szájon keresztül adagoltuk 12 egymást követő héten át naponta egyszer. A miricetinnel táplált (APCMin/+) egerekben kevesebb és kisebb polipok fejlődtek ki, mindennemű káros hatás nélkül. A szövetkórtani elemzés kimutatta, hogy csökkent a diszpláziás sejtek száma, valamint a diszplázia foka minden egyes polipban. Az immun-szövetkémiai és western blot analízis feltárta, hogy a miricetin szelektíven gátolja a sejtosztódást és apotózist vált ki az adenómás sejtekben. A miricetin hatásait összefüggésbe hozták a GSK-3β és a Wnt/β-c útvonalak modulálásával. az ELISA analízis a gyulladáskeltő citokineknek, az IL-6 és a PGE2-nek csökkent koncentrációját mutatták ki a vérben, ami az APCMin/+ egerekben viszont megemelkedett. A miricetines kezelés hatása sokkal kiemelkedőbb volt az adenómás polipokban, amelyek a vastagbélből eredtek. További kísérletek kimutatták, hogy a miricetin lefelé szabályozza a foszforilált p38 MAPK/Akt/mTOR jelző útvonalakat, amelyek lehetnek az adenómás polipok gátló mechanizmusai, melyet a miricetin váltott ki. Mindent összevetve a mi adataink azt mutatják, hogy a miricetin meggátolja a béldaganatok kialakulását egy sor biológiai hatáscsoport révén. Mivel ezek az eredmények adottak, azt javasoljuk, hogy a miricetint alkalmazni lehessen megelőzésképpen a bélrákfajták kialakulása kockázatának megelőzésére


A rekombináns myricetin növeli az A549 és H1299 tüdőrák sejtek sugárzásra való érzékenységét

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24650056


2014-04-15 12:41:59


Kivonat

CÉL: A myricetint - ami egy közönséges étkezési flavonoid és amely széles körben megtalálható gyümölcsökben és zöldségekben - táplálék kiegészítőként kerül alkalmazásra az egészségre gyakorolt immunológiai szerepe, valamint antioxidáns, rákellenes és gyulladás gátló tulajdonságai alapján. Ennek a tanulmánynak az volt a célja, hogy megvizsgálja a myricetin azon hatásait, hogy sugárterápiával kombinálva erősíti az A549 és H1299 tüdőrák sejtek besugárzásra való érzékenységét.

MÓDSZEREK: Az A549 és H1299 sejteket röntgensugárzásnak tettünk ki myricetin kezeléssel vagy a nélkül. Telepkialakulási próbák, CCK-8 (cell counting kit – sejtszámláló) próba, áramlásos cytometria és kaszpáz-3 szintmeghatározás került alkalmazásra azzal a céllal, hogy in vitro értékelésre kerüljön a myricetin besugárzásra érzékennyé tevő aktivitása a sejt burjánzás és a programozott sejthalál vonatkozásában. Szőrtelen egerekbe történő idegen ráksejt beültetési modell került kialakításra, hogy értékelni lehessen a myricetin sugárzásra érzékennyé tevő hatását in vivo.

 

EREDMÉNYEK: A myricetin kezelés nélküli sugárzásnak kitett csoportot összehasonlítva a myricetinnel kezelt csoporttal azt találtuk, hogy az utóbbi esetében jelentős mértékű csökkenés következett be a sejt túlélési hányadosban és sejtburjánzásban, megnövekedett a programozott sejthalál és emelkedett a kaszpáz-3 fehérje kifejeződés a röntgensugárnak történt kitevés után in vitro. Az in vivo tesztnél a beültetett idegen ráksejtek növekedése jelentős mértékben csökkent a myricetinnel kezelt besugárzott egereknél.

KÖVETKEZTETÉSEK: A vizsgálat mind in vitro, mind pedig in vivo bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a myricetinnel kombinált sugárterápia megnövelheti az A549 és H1299 tüdőráksejtek sugárzásra való érzékenységét és, hogy a myricetin potenciálisan sugárzásra érzékennyé tevő anyag lehet a tüdőrák terápiában.

VIRTUÁLIS KÉPEK: Ehhez a cikkhez virtuális kép(ek) a következő helyen találhatók:http:/www.diagnosticpathology.diagnomx.eu/vs/5791518001210633.


QR-CODE

Download image: Right click, "Image save as..."