Resveratrolul induce apoptoza celulelor canceroase gastrice via speciile de oxigen reactive, dar independent de sirtuina1.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22211760


2014-10-28 13:38:16


Tratamentele chemoterapice disponibile în mod curent împotriva cancerului gastric nu sunt foarte eficiente, ducând la recidive şi slabă supravieţuire. Resveratrolul este un polifenol apărut pe cale naturală cu puternică acţiune de inducere a apoptozei. Cu toate acestea mecanismele care stau la baza acţiunilor sale rămân necunoscute. În studiul prezent celule ale adenocarcinomului uman gastric SGC7901au fost tratate cu resveratrol (0,25, 50, 100 şi 200 µmol/L) pentru 48 de ore, şi a fost determinată distrugerea ADN-ului prin apoptoză celulară. În anumite experimente unele celule au fost incubate cu superoxid dismutază (100 U/ml), catalază (300 U/ml) sau sirtinol (10 µmol/L) pentru a determina rolul speciilor de oxigen reactive (ROS) şi a sirtuinei1 în apoptoza celulară indusă de resveratrol. Tratamentul cu resveratrol (50-200 µmol/L) timp de 48 de ore a indus semnificativ apoptoza şi distrugerea ADN-ului la celulele de cancer uman gastric SGC7901. Aceasta a fost datorită generaţiilor mărite de ROS care au urmat tratamentului cu resveratrol, deoarece incubaţia celulelor cu superoxid distutază (100 U/ml) sau catalază (300 U/ml) a atenuat apoptoza celulară indusă de resveratrol. În mod interesant, tratamentul cu resveratrol (25-200 µmol/L) nu a afectat nivelul şi activitatea sirtuinei1, în timp ce inhibitorul de sirtuină1, sirtinol (10 µmol/L), a redus semnificativ activitatea sirtuinei1. Mai mult, tratamentul cu sirtinol (10 µmol/L) nu a avut nici un efect asupra apoptozei indusă de resveratrol. Aceste date furnizează probe că resveratrolul induce apoptoza via ROS, dar independent de sirtuina1, la linia celulară a cancerului gastric uman SGC7901.