Randomized placebo-controlled trial of guava juice as a source of ascorbic acid to reduce iron deficiency in Tarahumara indigenous schoolchildren of northern Mexico.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21896877


2014-02-19 10:38:08


OBJECTIVE:

Assess the efficacy of a 10-week consumption of guava juice on the iron status of children with mild iron deficiency anemia.

METHODS:

Ninety-five boarding school children aged 6-9 years identified as anemic were randomly allocated to receive 300 mL of natural guava juice containing ∼200 mg of ascorbic acid (AA) or placebo (guava-flavored juice free of AA) with the main meal (5 d/wk). Information about dietary intake was collected at weeks 3, 5, and 7 at school and household levels. Changes in hemoglobin (Hb) and plasma ferritin (PF) among the subsample iron deficient at baseline (n = 33) were the main outcomes.

RESULTS:

Iron and phytic acid intakes at school and at home did not differ between groups. Baseline Hb and PF were 11.9 ± 0.5 g/dL and 8.2 ± 3.6 ng/mL for the guava, and 11.4 ± 1.1 g/dL and 7.4 ± 4.6 ng/mL for the placebo group (Hb: p = 0.08; PF: p = 0.31); at week 10 of the study, corresponding values were 13.1 ± 0.9 g/dL and 17.9 ± 10.3 ng/mL (n = 16), and 12.3 ± 1.3 g/dL and 15.4 ± 5.8 ng/mL (n = 12) (Hb: p = 0.05; PF: p = 0.21). With analysis of variance (ANOVA) for repeated measures, the guava group had 0.64 g/dL higher Hb (CI(95), 0.18-1.11; p = 0.01) and 2.47 ng/mL higher PF (CI(95), -1.04 to 5.98; p = 0.12) compared with the placebo group.

CONCLUSION:

Guava juice providing 200 mg AA at one meal on each school day had a marginal effect on Hb and PF concentrations in children consuming high-phytate diets fortified with iron.


Rapid recovery time of hemoglobin level in female regular blood donors with ferrous fumarate and high dose of ascorbic acid supplement.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23936981


2014-02-19 10:31:56


BACKGROUND:

Iron deficiency anemia has occurred more frequently in female than male regular blood donors. Iron supplement is necessary for maintaining the hemoglobin level. A combination with ascorbic acid increases the absorption of iron.

OBJECTIVE:

Compare the effect of ferrous fumarate 200 mg/day and the combination of ferrous fumarate 200 mg/day with ascorbic acid 100 mg/day and 500 mg/day on hemoglobin level and red blood cell indices in female regular blood donors.

MATERIAL AND METHOD:

Female regular blood donor volunteers were randomly divided into three equal groups to supplement with each regimen for one month. Hemoglobin (Hb), MCV, MCH, and MCHC before and after blood donation at 0.5, 1, 2, and 3 months, were compared.

RESULTS:

Ninety-six volunteers were included and equally divided into three groups of 32 volunteers each. There were no significant differences between age, BMI, ABO blood group, Rh, Hb, MC, MCH, and MCHC before blood donation between each group (p > 0.05). The duration of recovery times of Hb to before blood donation levels in group I, II, and III being 2, 3, and 1 month, respectively were statistically significant difference (p < 0.001). The duration of recovery times of MCV, MCH, and MCHC to before blood donation levels in both group II and III were similar (0.5 months in every value), which was more rapid than in group I (> 3, 3, and 1 month, respectively) with statistically significant difference (p < 0.001). All three groups tolerated well. No participant withdrew from the present study because of side effects.

CONCLUSION:

The present study shows that a combination of ferrous fumarate 200 mg and ascorbic acid 500 mg per day accelerates timing of hemoglobin and red blood cell indices in recovery to the level of before blood donation in female regular blood donors.


Esetleges placebóval ellenőrzött kísérlet guavalére mint az aszkorbinsav természetes forrására vashiány csökkentése céljából tarahumara indián iskolásgyermekek vizsgálatával Észak-Mexikóban.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21896877


2014-02-19 10:38:08


CÉLKITŰZÉS

Annak megállapítása, hogy a 10 héten keresztül fogyasztott guavalé milyen hatékonyságot fejt ki azoknak a gyermekek a vas státuszára, akik enyhe vashiányos vérszegénységben szenvednek.

MÓDSZEREK:

Kilencvenöt bentlakásos iskolai gyermekről (6-9 évesek) állapították meg, hogy anémiásak, őket esetlegesen választották ki, hogy 300 ml természetes guavalét kapjanak, ami 200 mg aszkorbinsavat (AA) tartalmazott, vagy pedig placebót (guava ízesítésű dzsúszt, ami nem tartalmazott AA-t) főétkezéskor (heti 5 nap). Az étrendjükről szóló információt a 3., 5. és 7. héten gyűjtöttek be úgy az iskolában, mint háztartási szinten. A fő eredmények a hemoglobin (Hb) és plazma ferritin (PF)a vashiányos alcsoportban alapszinten (n = 33) voltak.

EREDMÉNYEK:

A vas- és fitosav fogyasztás az iskolában és otthon nem tért el a csoportok között. A vas- és fitosav fogyasztás az iskolában és otthon nem tért el a csoportok között. Az alapvető hemoglobin és polifenol bevitel 11.9 ± 0.5 g/dL és 8.2 ± 3.6 ng/mL a guava esetében, és 11.4 ± 1.1 g/dL és 7.4 ± 4.6 ng/mL a placebo csoportnál (Hb: p = 0.08; PF: p = 0.31); a kísérlet 10 hetében a megfelelő értékek 13.1 ± 0.9 g/dL és 17.9 ± 10.3 ng/mL (n = 16), és 12.3 ± 1.3 g/dL és 15.4 ± 5.8 ng/mL (n = 12) (Hb: p = 0.05; PF: p = 0.21) voltak. Egyenetlenségek/eltérések (ANOVA tekintetében elemezve, ismételt mértékben a guava csoportnál 0.64 g/dL-rel magasabb volt a hemoglobin Hb (CI(95), 0.18-1.11; p = 0.01) és 2.47 ng/mL-rel magasabb a polifenol érték PF (CI(95), -1.04 to 5.98; p = 0.12), összevetve a placebo csoportéval.

KÖVETKEZTETÉS

A guavalének, melyet 200 mg AA mennyiségben adtunk az egyes étkezésekkor minden tanítási napon, marginális hatása volt a hemoglobin- és polifenol koncentrációra (Hb és PF) azoknak a gyerekeknek az esetében, akik magas fitáttartalmú, vassal felerősített étrendet fogyasztottak.


Gyors felépülési idő a hemoglobinszint tekintetében rendszeres női (vér) donorok esetében, akik vasfumarátot és nagy mennyiségű aszkorbinsavat (C-vitamint) kaptak táplálék-kiegészítőként.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23936981


2014-02-19 10:31:56


HÁTTÉR:

Vashiányos vérszegénység gyakrabban fordul elő rendszeres női véradók esetében, mint férfi donoroknál. A vaspótlás szükséges, hogy fenn lehessen tartani a vér hemoglobinszintjét. Aszkorbinsavval kombinálva a vas felszívódásának mértéke megnövekszik.

CÉLKITŰZÉS:

Hasonlítsuk össze a naponta fogyasztott 200 mg/nap vasfumarát hatását  a vasfumarát 200 mg/nap plusz 100 mg/nap aszkorbinsavval, valamint a napi plusz 500 mg aszkorbinsav fogyasztással kombinálva a vér hemoglobinszintjére és a vörös vérsejt mutatóira.   aszkorbinsavval kombinálják, az javítja a vas felszívódásának mértékét.

ANYAG ÉS MÓDSZER:

Önkéntes női véradókat esetlegesen osztottak szét három egyforma csoportra, hogy mindhárom táplálék-kiegészítést teszteljék rajtuk egy hónapos időtartam alatt. Összehasonlították a hemoglobinszintjüket (Hb), MCV, MCH, és MCHC-t a véradás előtt és után 0.5, 1, 2, and 3 hónappal.

EREDMÉNYEK:

Kilencvenhat önkéntes vett részt a kísérletben, őket három egyforma csoportra osztották fel, azaz 32 tagú önkéntes csoportokat vizsgáltak. Nem voltak jelentős különbségek életkor BMI, ABO vércsoport, Rh, Hb, MC, MCH, és MCHC tekintetében véradás előtt minden csoport között (p > 0.05). A hemoglobinszint visszanyerési ideje a véradás előtti szintre az I., II.  és III. csoportban 2, 3 és 1 hónap volt, jelentős statisztikai különbségek mutatkoztak (p < 0.001). Az MCV, MCH, és MCHC felépülési ideje a véradás előtti szintre mindkét csoportban (I., II.) azonos volt (fél hónap minden érték tekintetében), ami gyorsabb volt, mint az I. csoportban (> 3, 3, és 1 hónap), statisztikailag jelentős különbségeket mutatva (p < 0.001). Mindhárom csoport jól tűrte a kezelést. Egyetlen résztvevő se lépett vissza ettől a kísérlettől mellékhatásokra való hivatkozással.

KÖVETKEZTETÉS:

A jelenlegi kísérlet azt mutatja, hogy a 200 mg vasfumarát kombinációja 500 mg/nap aszkorbinsavval felgyorsítja  a hemoglobin és a vörös vérsejtek mutatóinak visszanyerését a véradás előtti szintre rendszeres női véradók esetében.


Recuperare rapidă în timp al nivelului hemoglobinei la donatorii regulaţi de sânge, de sex feminin, cu supliment de fumarat feros şi doze mari de acid ascorbic.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23936981


2014-02-19 10:31:56


CONTEXT:

Anemia fierodeficitară apare mai frecvent la donatorii regulaţi de sânge de sex feminin decât la bărbaţi. Suplimentul cu fier este necesar pentru a menţine nivelul de hemoglobină. Combinarea cu acid ascorbic determină creşterea absorbţiei fierului.

OBIECTIVE:

Compararea efectului fumaratului feros 200 mg/zi şi a combinaţiei de fumarat feros 200 mg/zi cu acid ascorbic 100 mg/zi şi 500 mg/zi, asupra nivelului hemoglobinei şi al globulelor roşii la donatorii regulaţi de sânge de sex feminin.

MATERIALE ŞI METODĂ:            

Donatorii regulaţi voluntari de sex feminin au fost împărţiţi, în mod aleatoriu, în trei grupuri egale, în scopul suplimentării cu fiecare regim, timp de o lună. S-au comparat nivelurile de hemoglobină (Hb), MCV, MCH, și MCHC de dinainte şi după donare, la 0.5, 1, 2, şi 3 luni.

REZULTATE:

Nouăzeci şi şase de voluntari au fost incluşi şi împărţi şi în mod egal în trei grupuri de câte 32 de voluntari. Nu au existat diferenţe semnificative între vârstă, IMC, grup sanguin ABO, Rh, Hb, MC, MCH şi MCHC înainte de donarea de sânge între grupuri (p > 0.05). Durata perioadelor de recuperare a Hb la nivelurile de dinaintea donării de sânge în grupul I, II, şi III fiind de 2, 3, şi respectiv 1 lună, s-au observat diferenţe semnificative statistic (p <0,001). Durata perioadelor de recuperare a MCV, MCH, şi MCHC la nivelurile de dinaintea donării de sânge, atât la grupa II, cât şi la grupa III au fost similare (0.5 luni la fiecare valoare), ceea ce a fost mai rapid ca în cazul grupului I (> 3, 3, respectiv 1 lună) cu o diferenţă semnificativă din punct de vedere statistic (p < 0.001). Toate cele trei grupuri l-au tolerat bine. Nici un participant nu s-a retras din studiul de faţă, din cauza efectelor secundare.

CONCLUZIE:

Studiul de faţă arată că o combinaţie a  fumaratului feros 200 mg şi a acidului ascorbic 500 mg pe zi accelerează ritmul de revenire a indicilor de hemoglobină şi  de celule roşii din sânge, la nivelul de dinaintea donaţiei de sânge, la donatorii regulaţi de sânge de sex feminin.


QR-CODE

Download image: Right click, "Image save as..."