Anti-obesity effects of glabridin-rich supercritical carbon dioxide extract of licorice in high-fat-fed obese mice.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22967722


2014-02-19 13:58:59


Licorice (Glycyrrhiza glabra Linne) is a well-known medicinal plant and glabridin is an isoflavan isolated from licorice. In this study, we investigated the anti-obesity effect of glabridin and glabridin-rich supercritical fluid extract of licorice (LSC). Glabridin effectively inhibited adipogenesis in 3T3-L1 cells. Moreover, LSC showed inhibitory effect on adipogenesis in a dose-dependent manner. The inhibitory effect of LSC resulted from inhibiting the induction of the transcriptional factors CCAAT enhancer binding protein alpha and peroxisome proliferator-activated receptor gamma. Then we fed mice with high-fat diet containing none, 0.1% and 0.25% LSC for 8weeks to explore the anti-obesity effect of LSC in vivo. LSC significantly reduced weight gain by high-fat diet in a dose-dependent manner. The reductions of the hypertrophy of white adipose tissue and of fat cell size were also observed. In the liver, LSC supplementation effectively inhibited high-fat diet-induced hepatic steatosis through downregulation of gluconeogenesis related phosphoenolpyruvate carboxykinase and glucose 6-phosphatase and upregulation of the β-oxidation related carnitine palmitoyltransferase 1. Taken together, our results suggest that glabridin and glabridin-rich licorice extract would be effective anti-obesity agents.


Efectele anti-obezitate ale extractului de lemn dulce bogat în glabridină, extras cu ajutorul dioxidului de carbon supercritic, la şoareci obezi hrăniţi cu alimente bogate în grăsimi

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22967722


2014-02-19 13:58:59


Lemnul dulce (Glycyrrhiza glabra Linne) este o plantă medicinală bine-cunoscută, iar glabridina este un izoflavan izolat din lemn dulce. În cadrul acestui studiu, am investigat efectul de combatere a obezităţii a glabridinei, şi a extractului de lemn dulce bogat în glabridină, obţinut prin extracţie cu fluid supercritic (LSC). Glabridina a inhibat eficient adipogeneza în celulele 3T3-L1. În plus, LSC a avut un efect inhibitor asupra adipogenezei, într-o manieră dependentă de doză. Efectul inhibitor al LSC a rezultat din inhibarea inducerii factorilor de transcriere CCAAT stimulatori ai proteinei de legătură alfa şi a receptorului gama activ la proliferarea peroxizomilor. Apoi am hrănit șoarecii urmând un regim cu conținut ridicat de grăsimi, conținând nici un procent, 0,1% și 0,25% de LSC timp de opt săptămâni, în scopul de a descoperi efectul de combatere a obezității al LSC in vivo. LSC a redus în mod semnificativ creșterea în greutate ca urmare a regimului alimentar bogat în grăsimi, într-o manieră dependentă de doză. A mai fost observată și reducerea hipertrofiei țesutului adipos alb și a dimensiunii celulelor. La nivelul ficatului, suplimentarea cu LSC a inhibat în mod eficient steatoza hepatică indusă de regimul alimentar cu conținut ridicat de  grăsimi, prin moderarea fosfoenolpiruvat-carboxikinazei și glucozo-6-fosfatazei  legate de gluconeogeneză și  stimularea carnitin-palmitoil-transferazei 1 legate de β-oxidare. Rezumând, rezultatele noastre sugerează că glabridina și extractul de lemn dulce bogat în glabridină ar fi agenți eficienți de combatere a obezității.


QR-CODE

Download image: Right click, "Image save as..."