Apigenin potentiates the growth inhibitory effects by IKK-β-mediated NF-κB activation in pancreatic cancer cells.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24148603


2014-02-18 10:15:00


Apigenin is a potential chemopreventive agent for cancer prevention. Because of the central role of transcription factor nuclear factor-κB (NF-κB) in pancreatic cancer, we investigated the roles of NF-κB in apigenin-induced growth inhibition in pancreatic cancer cells. It showed that apigenin reduced cell growth and induced apoptosis in the cells. Apigenin treatment down-regulated not only basal but also TNF-α-induced NF-κB DNA binding activity, NF-κB transcription activity, inhibitor of κB (IκB)-α phosphorylation together with translocation of p65 and p50, and it accompanied with the blockade of IκB kinase (IKK)-β activity. Moreover, IKK blockage potentiated the anticancer efficacy of apigenin and IKK-β overexpression attenuated the apigenin-induced cell growth inhibition. Additionally, apigenin (30 mg/kg) administration suppressed pancreatic cancer growth and IKK-β activation in nude mice xenograft. These results indicated that apigenin had a potential to inhibit IKK-β-mediated NF-κB activation, and was a valuable agent for the pancreatic cancer treatment.


Apigenina potenţează efectele de inhibare a creşterii, determinate de activarea NF-kB, mediat de IKK-β, în celulele de cancer pancreatic.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24148603


2014-02-18 10:15:00


Apigenina este un potenţial agent chemopreventiv în prevenirea cancerului. Datorită rolului central al factorului de transcriere, factorul nuclear kB (NF-kB) în cancerul pancreatic, am investigat rolurile NF-kB în inhibarea creşterii induse de apigenină în celulele de cancer pancreatic. S-a dovedit că apigenina a redus creşterea celulară şi  a indus apoptoza în celulele. Tratamentul cu apigenină a moderat nu numai activitatea de legare ADN de bază ci şi cea a NF-kB indusă de TNF-α , activitatea de transcriere NF-kB, inhibitor de fosforilare kB (IkB)-α , împreună cu translocarea lui p65 şi  p50, şi însoţit de activitate de blocare a IkB kinazei (IKK)-β. În plus, blocarea IKK a potenţat eficienţa anticancer a apigeninei, şi  supraexprimarea lui IKK-β a atenuat inhibarea creşterii celulare induse de apigenină. În plus, administrarea de apigenină (30 mg/kg) a suprimat dezvoltarea cancerului pancreatic şi  activarea IKK-β în xenogrefele la şoarecii nuzi. Aceste rezultate arată că apigenina a manifestat un potenţial de inhibare a activării NF-kB, mediat de IKK-β, şi a fost un agent valoros în tratamentul cancerului pancreatic.


QR-CODE

Download image: Right click, "Image save as..."